Sačurov | Obecný úrad - Sačurov | Oficiálna stránka obce

Sačurov
oficiálna stránka obce
Sačurov
Sačurov
Prejsť na obsah

Sačurov | Obecný úrad

Samospráva

Obecný úrad

 
Starosta obce: Barát Peter

Zástupca: Roman Maroš , Ing  


Poslanci:

Ľubica Bereščíková
Dutkovič  Ján
Guman  Milan
Roman  Jozef
Roman  Maroš Ing.
MUDr. Marína Romanová MPH,
Sidor  Ladislav PhDr.
Vasilková Tatiana
Zubko  Bartolomej Ing.   


Kontrolórka obce :

Bundzáková Ružena

Komisie :


Komisia  finančná a správy obecného majetku:                                                                             
Predseda: Ing. M. Roman

členovia: Ľubica Bereščíková, J. Dutkovič.


Komisia  školstva, kultúry, mládeže a športu :  
Predseda: T. Vasilková

členovia: MUDr. M. Romanová MPH, J.  Roman

Komisia  výstavby, ochrany  verejného poriadku a životného prostredia:

Predseda: Ing. B. Zubko.

členovia: PhDr. L. Sidor,  M. Guman


Komisia pre vybavovanie sťažností v obci Sačurov

Predseda:
PhDr. L.Sidor

členovia: M.Roman, T.Vasilková, B.Zubko, J.Roman


Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone  funkcií verejných funkcionárov    
Predseda:  podpredseda:  Ľubica Bereščíková
členovia:
J.  Dutkovič ,  M. Guman , J. Roman ,  PHDr. L. Sidor ,  T. Vasilková

Návrat na obsah