Sačurov | Faktúry 2012 - Sačurov | Oficiálna stránka obce

Sačurov
oficiálna stránka obce
Sačurov
Sačurov
Prejsť na obsah

Sačurov | Faktúry 2012

Samospráva > Faktúry > 2012
Obecný úrad Sačurov Faktúry 2012
            Identifikačné údaje o faktúre 
Identifikačný údaj faktúry Popis o fakturovanom plnení Celková hodnota fakt. plnenia Ident. zmluvy Ident. objed. Dátum doručenej faktúry Obchodné meno alebo úplný názov právnickej osoby, alebo meno fyzickej osoby Sídlo právnickej osoby alebo adresa trvalého bydliska fyzickej osoby IČO
120002 tovar SČK 52,95     01.02.2012 Mária Tomčková Sačurov 40999653
1282012 mes. Paušal-ver. kan.02/2012 79,67     02.03.2012 AQUASPIŠ SPOL.s.r.o. Spišská Nová Ves 36174360
7267418622 Plyn 03/2012 1040     02.03.2012 SPP Michalovce 35815256
7267418533 Plyn 03/2012 475     02.03.2012 SPP Michalovce 35815256
7267418534 Plyn 03/2012 250     02.03.2012 SPP Michalovce 35815256
7267418535 Plyn 03/2012 820     02.03.2012 SPP Michalovce 35815256
7267418536 Plyn 03/2012 11     02.03.2012 SPP Michalovce 35815256
7267418586 Plyn 03/2012 173     02.03.2012 SPP Michalovce 35815256
21205337 Dieťa a jeho svet 40,46     05.03.2012 RAABE Slovensko,s.r.o. Bratislava 35908718
212512 TKO 02/2012 360,04     06.03.2012 FÚRA,s.ro. Rozhanovce 36211451
120046 tovar OcÚ 27,5     06.03.2012 Kovoplast Vranov n/T 14323753
8736035949 telefón 91,62     07.03.2012 T-com Bratislava 35763469
20120012 Hmotná núdza MŠ 022012 22,68     07.03.2012 ŠK-jedáleň Sačurov 37873318
20120013 Hmotná núdza ZŠ 1.stupeň 1122     07.03.2012 ŠK-jedáleň Sačurov 37873318
20120014 Hmotná núdza ZŠ 2.stupeň 1405     07.03.2012 ŠK-jedáleň Sačurov 37873318
20120015 Obedy MŠ 022012 27,3     07.03.2012 ŠK-jedáleň Sačurov 37873318
20120016 Rež.náklady MŠ 022012 116,48     07.03.2012 ŠK-jedáleň Sačurov 37873318
20120017 Obedy TSP,ATSP 022012 9     07.03.2012 ŠK-jedáleň Sačurov 37873318
20120018 Rež.náklady TSP,ATSP 022012 38,4     07.03.2012 ŠK-jedáleň Sačurov 37873318
20120019 Obedy OcÚ 022012 23,1     07.03.2012 ŠK-jedáleň Sačurov 37873318
20120019 Rež.náklady OcÚ 022012 98,56     07.03.2012 ŠK-jedáleň Sačurov 37873318
130002 programové služby OcÚ 230,99     08.03.2012 3  soft s.r.o. Vranov n/T 36448931
120003 školské pomôcky MŠ 33,2     08.03.2012 Mária Tomčková Sačurov 332811
1010034957 internet 39,4     09.03.2012 Slovanet,a.s. Bratislava 35765143
30120064 Nákup 120 l kontajner -plastový 293,4     13.03.2012 Ferex,s.r.o. Nitra 17682258
31271 Rod.prídavky 02/2012 586,04     13.03.2012 COOP-Jednota Vranov n/T 31737200
2012012 Koberec  284,24     13.03.2012 Ing.Mascuk Cyril Vranov n/T 17294703
220027 inštalácia programu+doprava 31,2     14.03.2012 3 soft Vranov n/T 36448931
3022012 Tovar  - SČK 14,36     15.03.2012 Anna Barátová Sačurov 41393546
           12VF01 pretláčanie po pod cestu   250     15.03.2012 ROMA SK,s.r.o. Vranov n/T 46321128
10250 ČOV 63,49     21.03.2012 AUTOCENTRAL Vranov n/T 33273405
201201023 tovar OcÚ 32,83     21.03.2012 DOMIX  Slovakia s.r.o. Vranov n/T 36458139
14709620 Telefón -mobily OcÚ 167,4     21.03.2012 Orange Slovensko, a.s.  Bratislava 35697270
2115725652 Vodné + stočné 2012 53,66     26.03.2012 Východoslovenská vod.spol. Košice 36570460
2012065 Dom nádeje 57,36     26.03.2012 PLUTKO,s.r.o. Michalovce 2012065
201210250 Fábia 120,03     27.03.2012 Š-Autoservis Vranov n/T 201210250
31300 rod.prídavky 032012 653,66     28.03.2012 COOP -Jednota Vranov n/T 31737200
90173348 montáž meradla 175,39     28.03.2012 Vých.vodárenská spoloč. a.s. Košice 36570460
332011 Rekonštrukcia zdravotného strediska 300     29.03.2012 PRO – TENDER,s.r.o. Košice 36591084
2122401215 Tovar -OcÚ 25,39     29.03.2012 ASC spol, s.r.o. Trenčín 2122401215
92012 Telocvičňa Sačurov-zastrešenie 110000     30.03.2012 GRUND  s.r.o. Vranov n/T 92012
321612 TKO za mesiac MAREC 2012 359,44     07.04.2012 FURA, s.r.o. Rozhanovce 36211451
20120059 školské pomôcky ZŠ 2755,6     07.04.2012 FI.Peter Janok Vranov n/T 332816
21208373 Dieťa v centre – MŠ 31,55     07.04.2012 RAABE Bratislava 35908718
72012 nácvik DFS Oľšavka 120     07.04.2012  Ing.Martin Ťasko Soľ 40057615
2282012 verejná kanal. za obdobie  032012 79,67     07.04.2012 Ing.Martin Ťasko AQUASPIŠ SPOL.s.r.o. Spišská Nová Ves 36174360
20120301 preprava na trase Mostová-Sačurov 672     07.04.2012 Kamior, s.r.o. Vranov n/T 44857209
120092 Tovar – ihrisko 182,42     07.04.2012 Ing. Miroslav Popovič Vranovn/T 14323753
7302427166 Plyn 01.04.2012-30.04.2012 95     07.04.2012 SPP,a.s. Michalovce 35815256
7302427158 Plyn 01.04.2012-30.04.2012 260     07.04.2012 SPP,a.s. Michalovce 35815256
7302427159 Plyn 01.04.2012-30.04.2012 100     07.04.2012 SPP,a.s. Michalovce 35815256
7302427160 Plyn 01.04.2012-30.04.2012 449     07.04.2012 SPP,a.s. Michalovce 35815256
7302427160 Plyn 01.04.2012-30.04.2012 449     07.04.2012 SPP,a.s. Michalovce 35815256
7302427161 Plyn 01.04.2012-30.04.2012 6     07.04.2012SPPIng.Martin Ťasko  SPP,a.s. Michalovce 35815256
7302427181 Plyn 01.04.2012-30.04.2012 570     07.04.2012     SPP,a.s. Michalovce 35815256
120005 Sačurovská pätnástka-ceny 105,2     11.04.2012 Mária Tomčková Sačurov 40999653
1737030005 telefón 127,61     11.04.2012 Slovak Telocom,a.s. Bratislava 35763469
222100026 stavebné práce SKC 6101,63     11.04.2012  Stavoterm,s.r.o. Michalovce 31663834
120045 AČ-tovar 042012 290,6     12.04.2012 Paramogul, s.r.o. Vranov n/T 36493466
20120023 hmotná núdza MŠ 03/2012 41,16     13.04.2012 Školská jedáleň ZŠ Sačurov 37873318
20120024 hmotná núdza ZŠ 1.stupeň 03/2012 1115,84     13.04.2012 Školská jedáleň ZŠ Sačurov 37873318
20120025 hmotná núdza ZŠ 2.stupeň 03/2012 1522,85     13.04.2012 Školská jedáleň ZŠ Sačurov 37873318
20120026 strava MŠ 03/2012 34,2     13.04.2012 Školská jedáleň ZŠ Sačurov 37873318
20120027 Strava-režijné MŠ 03/2012 145,92     13.04.2012  Školská jedáleň ZŠ Sačurov 37873318
20120028 strava soc.fond – TSP,ATSP-03/2012 9,3     13.04.2012 Školská jedáleň ZŠ Sačurov 37873318
20120029 Strava-režijné náklady TSP,ATSP 03/2012 39,68     13.04.2012 Školská jedáleň ZŠ Sačurov 37873318
20120030 Strava-režijné náklady OcÚ-03/2012 121,6     13.04.2012 Školská jedáleň ZŠ Sačurov 37873318
20120031 Strava-soc.fond OcÚ 03/2012 28,5     13.04.2012 Školská jedáleň ZŠ Sačurov 37873318
30120035 strava-soc.fond MŠ 03/2012 5,25     13.04.2012 Školská jedáleň ZŠ Sačurov 37873318
1010034957 internet 39,4     13.04.2012 Slovanet,a.s. Bratislava 35765143
10364 tovar -50j 132,7     13.04.2012 Autocentral-Tabaka Vranov n/T 33273405
3200202 Tovar – OcÚ 30,44     16.04.2012 Štýl-Ivanov Vyšný Kazimír 36498548
5032012 Tovar-MISS BABY 36,58     17.04.2012 Anna Barátová Sačurov 41393546
6032012 Tovar-Sačurovská  15 87,23     17.04.2012 Anna Barátová Sačurov 41393546
12045 Tovar-OcÚ 193,31     17.04.2012 It model-Ing. Maťaš Vranov n/T 43596126
372012 odchyt psov 285     17.04.2012 Igor Tomko Trebišov 40953912
201200802 drez CNDZ-3 1300 x 700x900 365,33     17.04.2012 EUROGASTROP,s.r.o. Prešov 44137761
11812 Prepravné služby II.Q 2012 136,22     18.04.2012 SAD , a.s.  Humenné 36477508
1204697 verejný prenos 33,5     20.04.2012 Slovgram Bratislava 17310598
366612 likvidácia odpadu z VKK 171,28     20.04.2012 FURA, s.r.o. Rozhanovce 36211451
366712 likvidácia odpadu z VKK 158,54     20.04.2012 FURA, s.r.o. Rozhanovce 36211451
14709620 Mobil-telefón 169,96     20.04.2012 Orange Slovensko, a.s.  Bratislava 35697270
1360320053 tovar AČ – 042012 316,8     24.04.2012 Extratech,s.r.o. Vranov n/T 36463825
21210028  Dieťa a jeho svet 04/2012 38,66     27.04.2012 RAABE,s.r.o. Bratislava 35908718
31448 Rod.prídavky 042012 1059,38     27.04.2012 COOP-Jednota Vranov n/T 31737200
3200258 oprava krovinorezu 54,9     27.04.2012 Štýl, s.r.o. Vyšný Kazimír 36498548
3200257 oprava krovinorezu 57,51     27.04.2012 Štýl, s.r.o. Vyšný Kazimír 36498548
120220017 parkovacia karta 2.5.2012-1.5.2013 120     27.04.2012 EEI,s.r.o. Bratislava 35871113
402712 spracovanie -hlásenie odpadu 14,4     27.04.2012 FURA, s.r.o. Rozhanovce 36211451
7267477004 Plyn  01.05.2012-31.5.2012 219     04.05.2012 SPP,a,s, Michalovce 35815256
7267476947 Plyn  01.05.2012-31.5.2012 50     04.05.2012 SPP, a.s. Michalovce 35815256
7267476948 Plyn  01.05.2012-31.5.2012 172     04.05.2012 SPP, a.s. Michalovce 35815256
7267476949 Plyn  01.05.2012-31.5.2012 3     04.05.2012 SPP, a.s. Michalovce 35815256
7267476974 Plyn  01.05.2012-31.5.2012 37     04.05.2012 SPP,a,s, Michalovce 35815256
7267476946 Plyn  01.05.2012-31.5.2012 100     04.05.2012 SPP, a.s. Michalovce 35815256
2210003300 Plyn  01.05.2012-31.5.2012 311     04.05.2012 SPP,a.s. Michalovce 35815256
2210003295 Plyn  01.05.2012-31.5.2012 235     04.05.2012 SPP, a.s. Michalovce 35815256
2210003287 Plyn  01.05.2012-31.5.2012 3116     04.05.2012 SPP,a.s. Michalovce 35815256
2210036020 Plyn  01.05.2012-31.5.2012 339     04.05.2012 SPP,a.s. Michalovce 35815256
12081 tovar OcÚ 116,59     07.05.2012 Itmodel Vranov n/T 43596126
120138 ihrisko 63,59     07.05.2012 Kovoplast Vranov n/T 14323753
2122401793  tovar OcÚ 27,02     04.05.2012 ASC,s.r.o. Košice 31432981
3122012 mesačný paušal ver.kanal.042012 79,67     04.05.2012  AQUASPIŠ SPOL, s.r.o. Sp.Nová Ves 36174360
120239  tovar -ihrisko 80,5     04.05.2012   Duvalo, s.r.o. Vranov n/T 36493791
42012 vyhotovenie GO plánu 804     04.05.2012 Geodesa Vranov n/T 37355660
480212 TKO 042012 355,85     07.05.2012 Fúra,s.ro. Rozhanovce 36211451
2738024507 Telefón  - OcÚ 88,79     09.05.2012 T-com, a.s.  Bratislava 35763469
120047 tovar AČ – 042012 150,22     09.05.2012 Paramogul, s.r.o. Vranov n/T 36493466
20120036 Hmotná núdza MŠ 042012 22,68     09.05.2012 ŠK-jedáleň Sačurov 37873318
20120037 Hmotná núdza ZŠ -1 stupeň 42012 781,44     09.05.2012 ŠK-jedáleň Sačurov 37873318
20120038 Hmotná núdza ZŠ – 2.stupeň 42012 1071,6     09.05.2012 ŠK-jedáleň Sačurov 37873318
20120039 soc.fond MŠ 042012 20,7     09.05.2012 ŠK-jedáleň Sačurov 37873318
20120040 režijné náklady MŠ 042012 88,32     09.05.2012 ŠK-jedáleň Sačurov 37873318
20120041 soc,fond. TSP 042012 5,1     09.05.2012 ŠK-jedáleň Sačurov 37873318
20120042 režijné náklady TSP 042012 21,76     09.05.2012 ŠK -jedáleň Sačurov 37873318
20120043 režijné náklady OcÚ 042012 103,68     09.05.2012 ŠK -jedáleň Sačurov 37873318
20120044 soc.fond.OcÚ 042012 24,3     09.05.2012 ŠK -jedáleň Sačurov 37873318
2290042786 elektrina č. 142 228,84     10.05.2012 Vých.energetika Košice 36211222
2210036020 Elektrina 1.3.2012-31.5.2012 339     07.05.2012 Vých.energetika Košice 36211222
2210003287 Elektrina 1.3.2012-31.5.2012 3116     07.05.2012 Vých.energetika Košice 36211222
2210003295 Elektrina 1.3.2012-31.5.2012 235     07.05.2012 Vých.energetika Košice 36211222
2210003300 Elektrina 1.3.2012-31.5.2012 311     07.05.2012 Vých.energetika Košice 36211222
14709620 mobil -telefón 141,6     21.05.2012 Orange Slovensko, a.s.  Bratislava 35697270
21212404 Materská škola a jej riadenie 39,67     21.05.2012 Raabe,s.r.o. Bratislava 35908718
22052012 Deň matiek 75     21.05.2012 Milan Frajkor-Fram Sačurov 37541277
3200384 tovar AČ -052012 160,86     22.05.2012 Štýl-Ivanov Vranov n/T 36498548
2012264 revízia komínov 63,7     22.05.2012 HasPO Jaroslav Kačmár Vranov n/T 34896465
P0003112012 počítačové a reklamné služby 2012 110     21.05.2012 Databanka firiem,s.r.o. Bratislava 44601549
31562 rodinné prídavky  052012 991,76     23.05.2012 COOP -Jednota Vranov n/T 31737200
320165 Tovar-ihrisko 249,66     24.05.2012 Tribe kom,spol. Vranov n/T 31688101
9042012 traktor 633,79     28.05.2012 Efekt ,s.r.o. Vranov n/T 36475572
9042012 MDŽ 154,22     28.05.2012 Potraviny MIX Sačurov 41393546
201215 CD s dobovým materiálom o obci 150     29.05.2012 Jana Lojanová-Excel PLUS Michalovce 46069399
3200453 AČ-tovar 052012 546,43     31.05.2012 Štyl-Ivanov,s.r.o. Vyšný Kazimír 36498548
3200470 AČ-tovar 052012 8,55     31.05.2012 Štyl-Ivanov,s.r.o. Vyšný Kazimír 36498548
4332012 verejná kanal. za obdobie  052012 79,67     04.06.2012 AQUASPIŠ SPOL.s.r.o. Spiš.Nová Ves 36174360
7302462485 Plyn 1.6.2012-30.6.2012 16     04.06.2012 SPP,a,s, Michalovce 35815256
7302462453 Plyn  01.05.2012-31.5.2012 17     04.06.2012 SPP,a.s. Michalovce 35815256
7302462452 Plyn  01.05.2012-31.5.2012 42     04.06.2012 SPP,a.s. Michalovce 35815256
7302462454 Plyn  01.05.2012-31.5.2012 72     04.06.2012 SPP a.s. Michalovce 35815256
7302462455 Plyn  01.05.2012-31.5.2012 1     04.06.2012 SPP a.s. Michalovce 35815256
7302462521 Plyn  01.05.2012-31.5.2012 92     04.06.2012 SPP, a.s. Michalovce 35815256
120164 ihrisko 80,95     05.06.2012 Ing.Miroslav Popovič Vranov n/T 14323753
122012 nácvik členov DFS Oľšavka 05-06/12 120     05.06.2012 Ing.Ťasko  Martin Soľ 40057615
2082012 reklamné služby 110     06.06.2012 Databanka firiem,s.r.o. Bratislava 44601549
320213 cement+unimalt 246,21     07.06.2012 Tribe kom,spol. Vranov n/T 31688101
2739017513 telefón,OcÚ,MŠ,ČOV 85,08     07.06.2012 Slovak Telecom,a.s. Bratislava 35763469
597312 TKO 05/2012 354,56     07.06.2012 FURA, s.r.o. Rozhanovce 36211451
342012 montážne práce 897,82     07.06.2012 Crymont, s.r.o. Sačurov 36495913
2012068 preprava autobusom 81,6     07.06.2012 Expotrubie  M, s.r.o. Sačurov 45564582
20120047 Hmotná núdza MŠ  052012 104,16     11.06.2012 Šk -jedáleň Sačurov 37873318
20120048 Hmotná núdza ZŠ  052012 1312,96     11.06.2012 ŠK -jedáleň Sačurov 37873318
20120049 Hmotná núdza ZŠ  052012 1794,55     11.06.2012 ŠK -jedáleň Sačurov 37873318
20120050 Soc.fond MŠ 052012 37,2     11.06.2012 ŠK -jedáleň Sačurov 37873318
20120051 Režijné náklady  MŠ 052012 158,72     11.06.2012 ŠK -jedáleň Sačurov 37873318
20120052 Soc.fon ATSP, TSP 10,8     11.06.2012 ŠK -jedáleň Sačurov 37873318
20120053 Rež,náklady TSP,ATSP 052012 46,08     11.06.2012 ŠK -jedáleň Sačurov 37873318
20120054 Režij.náklady OcÚ 052012 179,2     11.06.2012 ŠK -jedáleň Sačurov 37873318
20120055 dsoc.fond OcÚ 052012 42     11.06.2012 ŠK -jedáleň Sačurov 37873318
120094 Trička JSD 74     11.06.2012 Ing. Igor Girmala Sačurov 37873318
2290042786 Elektrina 1.5-31.52012 č. 142 172,75     11.06.2012 Vých.energetika Košice 36211222
92012 okna,demontáž,montáž,výspr. 1311,08     11.06.2012 Ján Bančanský Dlhé Klčovo 43596240
1010034957 internet 39,4     12.06.2012 Slovanet,a.s. Bratislava 35765143
4842012 rozbory 98,4     12.06.2012 AQUASPIŠ SPOL.s.r.o. Spiš.Nová Ves 36174360
2012076 práce na autobusovej zastávke 698,4     13.06.2012 Expotrubie M,s.r.o. Sačurov 45564582
12ZF0510 doména  www.sacurov.sk 74,5     13.06.2012 Webex media,s.r.o. Košice 36815365
21215066 Dieťa a jeho svet 38,21     15.06.2012 Raabe Slovensko,s.r.o. Bratislava 35908718
1122204308 Osvedčenie o absolvovaní vzdeláv. 6,18     15.06.2012 ŠEVT a.s. B.Bystrica 1122204308
102012 odchyt psov 50     15.06.2012 Vranovský útulok Vranov n/T 42230110
522012 znalecký posudok 20     15.06.2012 Ing.Eva Čech-Špireková Vranov n/T 1040296950
201240575 hydromelioračné zariadenie 99,26     19.06.2012 Hydromeliorácie,šp. Bratislava 35860839
14709620 Mobily , KSP, DP, OcÚ 171,68     19.06.2012 Orange Slovensko,a.s. Bratislava 35667270
320235 chodník ul.dlhá 497,61     22.06.2012 Tribe kom,spol. Vranov n/T 31688101
1122204410 tovar MŠ Sačurov 17,65     22.06.2012 ŠEVT a.s. B.Bystrica 31331131
222100051 stavebné práce SKC 2161,94     25.06.2012 Stavoterm,s.r.o. Michalovce 31663834
8692012 rozbor yhličitanu vápenatého 604,86     26.06.2012 EKOLAB s.r.o. Košice 31684165
12920310 tovar AČ -062012 707,59     28.06.2012 Extratex,s.r.o. Vranov n/T 36463825
11200014 Kanalizácia a ČOV Sačurov 76348,51     29.06.2012 Ekostav,a.s. Michalovce 681245
2116130894 Vodné + stočné 2012 156,5     2.7.2012 Vých.vod. Spoločnosť Košice 36570460
7312485615 Plyn  1.7.2012-31.07.2012 14     03.07.2012 SPP,a,s, Michalovce 35815256
7312485607 Plyn  1.7.2012-31.07.2012 39     03.07.2012 SPP,a.s. Michalovce 35815256
7312485608 Plyn  1.7.2012-31.07.2012 16     03.07.2012 SPP,a.s. Michalovce 35815256
7312485609 Plyn  1.7.2012-31.7.2012 67     03.07.2012 SPP,a.s. Michalovce 35815256
7312485610 Plyn   1.7.2012-31.7.2012 1     03.07.2012 SPP,a.s. Michalovce 35815256
7312485630 Plyn   1.7.2012-31.7.2012 85     03.07.2012 SPP,a.s. Michalovce 35815256
20120058 hmotná núdza MŠ 062012 84     03.07.2012 ŠK -jedáleň Sačurov 37873318
20120059 hmotná núdza ZŠ -I.stupeň 062012 951,28     03.07.2012 ŠK -jedáleň Sačurov 37873318
20120060 hmotná núdza ZŠ-2.stupeň 062012 1262,55     03.07.2012 ŠK -jedáleň Sačurov 37873318
20120061 soc.fond MŠ 062012 34,2     03.07.2012 ŠK -jedáleň Sačurov 37873318
20120062 režijné náklady  MŠ 062012 145,92     03.07.2012 ŠK -jedáleň Sačurov 37873318
20120063 soc.fond TSP, ATSP 062012 6,6     03.07.2012 ŠK -jedáleň Sačurov 37873318
20120064 režijné náklady TSP 062012 28,16     03.07.2012 ŠK -jedáleň Sačurov 37873318
20120065 režijné náklady OcÚ 062012 183,04     03.07.2012 ŠK -jedáleň Sačurov 37873318
20120066 soc.fond Ocú 062012 42,9     03.07.2012 ŠK -jedáleň Sačurov 37873318
120216 ZŠ Sačurov 63,64     04.07.2012 Ing.Miroslav Popovič Vranov n/T 14323753
718412 TKO 062012 356,65     04.07.2012 FURA, s.r.o. Rozhanovce 36211451
472012 preprava autobusom-Rozsochy 1260     04.07.2012 Miroslav  Migaľ Sedliská 33275441
1010034957 internet 39,4     11.07.2012 Slovanet,a.s. Bratislava 35765143
142012 poskytnutie právnych služieb 660     11.07.2012 JUDr.Jakubek Vranov n/T 37870351
2290042786 odber.miesto č. 142 228,65     11.07.2012 Východ.energetika Košice 36211222
2012086 preprava autobusom 135,66     11.07.2012 Expotrubie M,s,r,o, Sačurov 45564582
6740012259 telefón  - OcÚ 78,07     11.07.2012 Slovak Telecom,a.s. Bratislava 35763469
320252  Chodník – ul. dlhá 595,36     11.07.2012 Tribe kom,spol. Vranov n/T 31688101
10687 AČ + PZ 163,09     11.07.2012 Vladimír Tabaka Vranov n/T 33273405
31679  Rodinné prídavky 924,14     13.07.2012 COOP -Jednota Vranov n/T 2020528521
21712 Prepravné služby III.Q 2012 136,22     16.07.2012 SAD , a.s.  Vranov n/T 36477508
112068825 stravné lístky pre pracovníkov 615,88     19.07.2012 LE CHEQUER, s.r.o. Bratislava 31396674
752012 čistenie kanalizácie pri COV 70     20.07.2012 Ečegi Milan Sačurov 46534555
320298 cement  218,44     20.07.2012 Tribe kom, spol Vranov n/T 31688101
14709620 mobily OcÚ,KSP, 146,44     23.07.2012 Orange Slovensko, a.s.  Bratislava 35697270
14062012 Tovar 01-062012 232,1     24.07.2012 Anna Barátová Sačurov 41393546
15062012 Tovar 01-062012 499,11     24.07.2012 Anna Barátová Sačurov 41393546
P001171/2012 počítačové a reklamné služby 2012 240     25.07.2012 Register obchodných spol. Bratislava 46440305
799312 hlásenie odpadu II.Q 14,4     27.07.2012 FURA, s.r.o. Rozhanovce 36211451
7492012 protokol o skúške 49,2     27.07.2012 AQUASPIŠ,s.r.o. Spiš.Nová Ves 36174360
2012135 MŠ-miestnosť -nové zdrav.stredisko 2300,01     30.07.2012 Astherm,s.r.o. Michalovce 36605352
3200774 AČ 072012 192,33     30.07.2012 Štýl – Ivanov Vranov n/T 36498548
10788 AČ -072012 213,35     31.07.2012 Vladimír Tabaka Vranov n/T 33273405
2210036020 Elektrina 1.6.12-31.8.2012 339     01.08.2012 Vých energetika , a.s.. Košice 36211222
2210003287 Elektrina 1.6.2012-31.8.2012 3116     01.08.2012 Vých.energetika,a.s.. Košice 36211222
2210003295 Elektrina 1.6.2012-31.8.2012 235     01.08.2012 Vých. energetika,a.s.. Košice 36211222
2210003300 Elektrina 1.6.2012-31.8.2012 311     01.08.2012 Vých.energetika. Košice 36211222
120257 zdravotné stredisko – MŠ 236,2     03.08.2012 Ing.Miroslav Popovič Vranov n/T 14323753
7842012 verejná kanalizácia 072012 79,67     03.08.2012 AQUASPIŠ SPOL.s.r.o. Sp.Nová Ves 36174360
320332 ul.Dlhá 231,92     03.08.2012 Tribe kom, spol Vranov n/T 31688101
130019 inštalácia mzdy 22,08     03.08.2012 3 soft Vranov, s.r.o. Vranov n/T 36448931
7242563128 Plyn 1.8.2012-18.9.2012 85     03.08.2012 SPP,a.s. Michalovce 35815256
21120050 mikrosystém Philips MCM 7 61 220     03.08.2012 Ing.  Vaľovčin-Unitech Vranov n/T 35341033
2012101 preprava autobusom 59,16     07.08.2012 Expotrubie M, s.r.o. Sačurov 45564582
20120266 oprava kalového čerpadla 204     07.08.2012 Slovpol,spol.s.r.o. Vranov n/T 31680445
712012 znalecký posudok 20     07.08.2012 Ing. Eva Čech Špireková Vranvov n/T 1040296950
2741008637 telefón  - OcÚ 89,42     08.08.2012 Slovak Telecom,a.s. Bratislava 35763469
31838 Rodinné prídavky 1172     08.08.2012 COOP -Jednota Vranov n/T 2020528521
2290042786 elektrina č. 142 286     08.08.2012 Vých. energetika,a.s.. Košice 36211222
1010034957 Internet 082012 39,4     10.08.2012 Slovanet,a.s. Bratislava 35765143
923612 likvidácia odpadu z VKK 441,74     14.08.2012 FúRA,s.ro. Rozhanovce 923612
12145 servisné práce + tovar OcÚ 569,82     15.08.2012 Itmodel,Ing.Martin Maťaš Vranov n/T 43596126
312012 Elektro-práce v MŠ 256     15.08.2012 Jozef Kašický Trebišov 41393481
201201900 Termos 10 l -ZŠ 169,06     16.08.2012 Eurogastrop,s.r.o. Prešov 44137761
722012 znalecký posudok č. 722012 30     17.08.2012 Ing.Eva Čech-Špireková Vranov n/T 1040296950
382012 overenie účtovnej a kons..závierky 1440     17.08.2012 ML-audit,s.r.o. Svidník 44228805
320351 ihrisko+ul.Dlhá 459,52     20.08.2012 Tribe kom, spol Vranov n/T 31688101
322012 elektrická prípojka v budove na ŠK 455     20.08.2012 Jozef Kašický Trebišov 41393481
14709620 mobil -telefón 151,34     21.08.2012 Orange Slovensko, a.s.  Bratislava 35697270
862012 čistenie odpadového potrubia 50     24.08.2012 Ečegi Milan Sačurov 46534555
2122403415 KSP + ATSP  29,71     24.08.2012 ASC spol,s.r.o. Vranov n/T 31432981
1200111 oprava vonkajšieho osvetlenia 60     24.08.2012 Edison SK , s.r.o. Vranov n/T 46694447
52012 výroba stolov,lavíc 1200     24.08.2012 Radko Trella Sačurov 46343717
21219328 Materská škola a jej riadenie 39,2     28.08.2012 RaABE Slovensko,s.r.o. Bratislava 35908718
ZO122003835 1 balenie batérie 8,28     28.08.2012 Hagleitner Bratislava 35840790
3200860 silon 64,96     30.08.2012 Štýl – Ivanov Vyšný Kazimír 36498548
1262012 kamenivo 1166,4     31.08.2012 Fedkár, s.r.o. Michalovce 36595560
120113 AČ-082012 249,44     31.08.2012 paramogul,s.r.o. Vranov n/T 36493465
120104 zdravotníctvo -lekár-MŠ 243,86     03.09.2012 Taďa SK s.r.o. Hermanovce 43865542
31900 Rodinné prídavky 1262,24     03.09.2012 COOP Jednota Vranov n/T 2020528521
20120180 školské potreby MŠ Sačurov 229,76     04.09.2012 Fi.Peter Janok Vranov n/T 33275874
120313 MŠ-miestnosť -nové zdrav.stredisko 188,57     05.09.2012 Ing. Miroslav Popovič Vranov n/T 14323753
2012226 traktor 162     05.09.2012 EFEKT ,s.r.o. Vranov T 36475512
112082675 stravné lístky pre pracovníkov 468,15     05.09.2012 Le CHEQUER, s.r.o. Bratislava 31396674
2290042786 elektrina č. 142 223,9     10.09.2012 Vých energetika , a.s.. Košice 36211222
320397 cement-  380,59     10.09.2012 Tribe kom, spol Vranov T 31688101
2012115 preprava autobusom-  51     10.09.2012 Expotrubie  M, s.r.o. Sačurov 45564582
201204  práce montážnou plošinou 83,88     10.09.2012 práce mon. plošinou Seč.Polianka 46629084
2212390  MŠ + byt  M.T 684,36     10.09.2012 Ing.  Vaľovčin-Unitech Vranov n/T 35341033
120014 maľov.kraslíc,1.máj,zastávka , KD 170,51     10.09.2012 Mária Tomčková Sačurov 40999653
7741998656 Telfon 83,46     10.09.2012 Slovak Telecom,a.s. Bratislava 35763469
209466 Vzorky pitnej vody v RO Sačurov 90     10.09.2012 Regionálny úrad ver.zdrav Prešov 610992
9062012 laboratórny rozbor – ČOV 49,2     10.09.2012 AQUASPIŠ SPOL.s.r.o. Sp.Nová Ves 36174380
11092012 495,55     12.09.2012 Milan Frajkor-Fram Malé Ozorovce 37541277
1010034957 Internet 092012 39,4     14.09.2012 Slovanet,a.s. Bratislava 35765143
3200928   092012 66     14.09.2012 Štýl – Ivanov Vyšný Kazimír 36498548
2012020215  Betón-lávka hore pri Jednote 396,65     20.09.2012 Inibeton, s.r.o. Košice 36580317
14709620 mobilné telefóny 173     21.09.2012 Orange Slovensko, a.s.  Bratislava 35697270
201210785 brzdové doštičky 98,84     21.09.2012 Š-Autoservis Vranov n/T 36455385
2012419 Značka  2 x / Kerestešová / 114,72     21.09.2012 Plutko, s.r.o. Michalovce 36580040
2012269 nožík ZTR 165 16,5     26.09.2012 Efekt , Slovakia, s.r.o. Vranov n/T 36475572
7451020523 Plyn 19.9.2011-18.9.2012 67,75     27.09.2012 SPP,a.s. Michalovce 35815256
7451020524 Plyn 19.9.2011-18.9.2012 55,21     27.09.2012 SPP,a.s. Michalovce 35815256
7451020522 Plyn 19.9.2011-18.9.2012 55,86     27.09.2012 SPP, a.s. Michalovce 35815256
7451020521 Plyn 19.9.2011-18.9.2012 954,79     27.09.2012 SPP, a.s. Michalovce 35815256
7451020519 Plyn 19.9.2011-18.9.2012 213,18     27.09.2012 SPP, a.s. Michalovce 35815256
31953 Rodinné prídavky 1239,7     27.09.2012 COOP -Jednota Vranov T 31737200
12012 Štrk-Ul.dlhá 336     28.09.2012 Michal Čižmárik Dlhé Klčovo 34897861
9662012 ver.kanalizácia 09/2012 79,67     01.10.2012 AQUASPIŠ SPOL.s.r.o. Spiš.Nová Ves 36174360
12173 tonery 78,98     01.10.2012 Itmodel – Martin Maťaš Vranov n/T 43596126
2012128 preprava autobusom  197,88     01.10.2012 Expotrubie  M, s.r.o. Sačurov 45564582
2012130 preprava autobusom 242,76     01.10.2012 Expotrubie  M, s.r.o. Sačurov 45564582
7451020520 Plyn 19.9.2011-18.9.2012 -207,03     01.10.2012 SPP, a.s. Michalovce 35815256
7302573168 Plyn 19.9.2011-18.9.2012 566     01.10.2012 SPP,a.s. Michalovce 35815256
2122404056 tovar OcÚ 17,17     01.10.2012 ASC spol, s.r.o. Košice 31432981
21224313 Dieťa a jeho svet 092012 39,11     02.10.2012 RAABE Slovensko,s.r.o. Bratislava 35908718
2116447747 Stočné 26.6.2012-26.9.2012 150,37     03.10.2012 Vých.vodár. spoloč. a.s. Košice 36570460
1010076 Fontána F04-Baroko 987,3     03.10.2012 Ing.Martin Boroš Vranov n/T 35343541
120351 MŠ-miestnosť -nové zdrav.stredisko 76,1     03.10.2012 Ing.Popovič Miroslav Vranov n/T 14323753
272012 DFS Oľšavka 09-10/2012 120     05.10.2012 Ing. Ťasko Martin Čakľov 40057615
7302573153 Plyn 19.9.2012-31.10.2012 11     05.10.2012 SPP,a.s. Michalovce 35815256
7302573152 Plyn 19.9.2012-31.10.2012 513     05.10.2012 SPP,a.s. Michalovce 35815256
7302573151 Plyn 19.9.2012-31.10.2012 108     05.10.2012 SPP, a.s. Michalovce 35815256
7302573150 Plyn 19.9.2012-31.10.2012 270     05.10.2012 SPP, a.s. Michalovce 35815256
7302573157 Plyn 19.9.2012-31.10.2012 98     05.10.2012 SPP,a.s. Michalovce 35815256
362012 Ul.staničná-Bilá-Šnadrej 378     05.10.2012 SPP, a.s. Trebišov 41393481
320441 cement  215,19     05.10.2012 Tribe kom, spol Vranov n/T 31688101
210531 rozbor pitnej vody v rómskej osade 31     05.10.2012 Regionálny úrad ver.zdrav Vranov n/T 610992
1117212 TKO za obdobie 092012 357,15     05.10.2012 FURA, s.r.o. Rozhanovce 36211451
2012106 Rozprávky II + III -MŠ 251,87     08.10.2012 Elarin,sr.o. Trnkov 45240841
2290042786 Elektrina 01.9.2012-30.9.2012 233,53     08.10.2012 Vých energetika , a.s.. Košice 7240095885
2012154 SKC Sačurov 1183,6     08.10.2012 JM centrum, s.r.o. Lemešany 36506061
202012 Jackanič-obchod 2539,8     08.10.2012 Ján Bančanský Dlhé Klčovo 43596240
5102012 Sačurovské noviny 246,02     08.10.2012 Ofseta Vranov n/T 35344644
3742986238 telefón -OcU, MŠ , KSP, ČOV 85,4     08.10.2012  Slovak Telecom, a.s. Bratislava 35763469
20120069 hmotná núdza MŠ 092012 78,96     08.10.2012 Školská jedáleň ZŠ Sačurov 37873318
20120070 hmotná núdza ZŠ 1.stupeň 09/12 1120,24     08.10.2012 Školská jedáleň ZŠ Sačurov 37873318
20120071 Hmotná núdza ZŠ 2.stupeň 09/12 967,1     08.10.2012 Školská jedáleň ZŠ Sačurov 37873318
20120072 Úhrada zo soc.fondu MŠ 28,5     08.10.2012 Školská jedáleň ZŠ Sačurov 37873318
20120073 Režijné náklady MŠ 09/12 121,6     08.10.2012 Školská jedáleň ZŠ Sačurov 37873318
20120074 Úhrada zo soc.fondu TSP 09/12 9,3     08.10.2012 Školská jedáleň ZŠ Sačurov 37873318
20120075 Režijné náklady TSP 09/12 39,68     08.10.2012 Školská jedáleň ZŠ Sačurov 37873318
20120076 Režijné náklady  OcÚ 09/12 134,4     08.10.2012 Školská jedáleň ZŠ Sačurov 37873318
20120077 Úhrada zo soc.fondu OcÚ 09/12 31,5     08.10.2012 Školská jedáleň ZŠ Sačurov 37873318
32012 dovoz štrku ul. Dlhá 84     08.10.2012 Michal Čižmárik Dlhé Klčovo 34897861
1010034957 Internet 092012 39,4     12.10.2012 Slovanet,a.s. Bratislava 35765143
19092012 20 rokov Sačurovské nevesty 130,76     15.10.2012 Anna Barátová Sačurov 41393546
120016 školské potreby MŠ Sačurov 99,6     15.10.2012 Mária Tomčková Sačurov 40999653
2012507 Reklamná prezentácia 45     16.10.2012 Klaudia Nagyová Komárno 46290885
372012 zriadenie elektrickej prípojky 407     16.10.2012 Jozef Kašický Trebišov 41393481
2212441 Výbojka , svietidlo 193,9     16.10.2012 Ing.  Vaľovčin-Unitech Vranov n/T 35341033
10692012126 vykonané práce rozvodu -ihrisko 3490,99     19.10.2012 Crymont, s.r.o. Sačurov 36495913
12165 ZŠ+telocvičňa 72,03     19.10.2012 Mária Kolesárová Vranov n/T 33261211
12166 Cintorín + DN 124,9     19.10.2012 Mária Kolesárová Vranov n/T 33261211
31512 prepravné služby IV.Q 2012 136,22     19.10.2012 SAD Humenné,a.s. Vranov n/T 31512
3201086 oprava krovinorezu 154,09     19.10.2012 Štýl – Ivanov Vranov T 36498548
14709620 mobily OcÚ´, KSP ,  176,11     19.10.2012 Orange Slovensko, a.s.  Bratislava 35697270
1010071 fontána+čerpadlo+práce 899,95     22.10.2012 Ing.Martin Boroš Vranov n/T 35343541
382012 demontáž a montáž prác teloc.ZŠ 284     23.10.2012 Jozef Kašický Trebišov 41393481
392012 Nákup 6 ks svetidiel  976     23.10.2012 Jozef Kašický Trebišov 41393481
1202812 spracovanie hlásenia odpadu  14,4     23.10.2012 FURA, s.r.o. Rozhanovce 36211451
222100093 stavebné práce SKC 2119,84     23.10.2012 Stavoterm,s.r.o. Michalovce 31663834
1219712 vrecia 24     24.10.2012 FURA, s.r.o. Rozhanovce 36211451
11072 škoda PsZ-1203 389,18     25.10.2012 Vladimír Tabaka Vranov T 33273405
210592 rozbor vody  v rómskej osade 31     26.10.2012 RÚVZ Prešov 610992
90195309 ćov 141,7     26.10.2012 Vých.vodár. spoloč. a.s. Košice 36570460
201207632 školské potreby ZŠ- Sačurov 2456,8     26.10.2012 Krídla,s.r.o. Humenné 36466778
32096 Rodinné prídavky 1239,7     29.10.2012 COOP -Jednota Vranov n/T 31737200
470120018 výspravky obaľovanou drvou 4228,23     29.10.2012 Správa a údržba ciest Prešov 37936859
2012057 čerpadlo ČOV 310     29.10.2012 Štefan  Lapčák Vranov nad/Top 41801610
2210003287 Elektrina 01.9.2012-30.11.2012 3116     02.11.2012 Vých energetika , a.s.. Košice 36211222
2210036020 Elektrina 01.9.2012-30.11.2012 339     02.11.2012 Vých energetika , a.s.. Košice 36211222
2210003300 Elektrina 01.9.2012-30.11.2012 311     02.11.2012 Vých. energetika,a.s.. Košice 36211222
2210003295 Elektrina 01.9.2012-30.11.2012 235     02.11.2012 Vých. energetika,a.s.. Košice 36211222
2212467 VO  94,25     02.11.2012 Ing.Pavol Vaľovčin Vranov n/T 35341033
7302595885 Plyn 1.1.2012-30.11.2012 936     05.11.2012 SPP, a.s. Michalovce 35815256
7302595867 Plyn 1.1.2012-30.11.2012 179     05.11.2012 SPP, a.s.  Michalovce 35815256
7302595873 Plyn 1.1.2012-30.11.2012 161     05.11.2012 SPP, a.s. Michalovce 35815256
7302595869 Plyn 1.1.2012-30.11.2012 18     05.11.2012 SPP, a,.s. Michalovce 35815256
7302595868 Plyn 1.1.2012-30.11.2012 849     05.11.2012 SPP, a.s. Michalovce 35815256
7302595866 Plyn 1.1.2012-30.11.2012 446     05.11.2012 SPP,a.s. Michalovce 35815256
732012126 montážne práce -kúrenie 1687,79     05.11.2012 Športklub Vranov n/T 36495913
2012063 vzorka vody 56     05.11.2012 RÚVZ Vranov n/T 17335787
10952012 verejná kanalizácia 102012 79,67     05.11.2012 AQUASPIŠ SPOL.s.r.o. Sp.Nová Ves 36174360
201211 práce montážnou plošinou 108     05.11.2012 Heightech s.r.o. Seč.Polianka 46629084
2012313 práce so žeriavom 51,6     06.11.2012 Unimont-VMS,s.r.o. Dlhé Klčovo 36478067
320488 ul.Dlhá 255,15     06.11.2012 Tribe kom, spol Vranov n/T 31688101
  knihy MŠ 67,95     06.11.2012 Slovenská pošta,a,s, Banská 36631124
1290112 TKO október 2012 354,86     07.11.2012 FURA, s.r.o. Rozhanovce 36211451
5743974388 telefón  - OcÚ 95,3     07.11.2012 Slovak Telecom,a.s. Bratislava 35763469
12259 Kopirka – MŠ 55,62     07.11.2012 Jozef Mihok Košice 40161421
11392012 laboratórny rozbor vody -ČOV 49,2     08.11.2012 AQUASPIŠ SPOL.s.r.o. Sp.Nová Ves 36174360
2290042786 Elektrina 01.10.2012-31.10.2012 242,54     09.11.2012 Vých energetika , a.s.. Košice 36211222
201213277 kopirovanie  PD 432,32     09.11.2012 Ikaro, s.r.o. Prešov 31656544
2012150 preprava autobusom 189,72     09.11.2012 Expotrubie  M, s.r.o. Sačurov 45564582
20120088 soc.fond OcÚ 102012 36,3     09.11.2012 Školská jedáleň ZŠ Sačurov 37873318
20120087 režijné náklady OcÚ 102012 154,88     09.11.2012 Školská jedáleň ZŠ Sačurov 37873318
20120086 režijné náklady TSP, ATSP 102012 39,68     09.11.2012 Školská  -jedáleň ZŠ Sačurov 37873318
20120085 Soc . Fond. TSP , ATSP 102012 9,3     09.11.2012 Školská  -jedáleň ZŠ Sačurov 37873318
20120084 Režijné náklady MŠ – 102012 131,84     09.11.2012 Školská  -jedáleň ZŠ Sačurov 37873318
20120083 soc.fond MŠ  102012 30,9     09.11.2012 Školská  -jedáleň ZŠ Sačurov 37873318
20120082 Hmotná núdza ZŠ 2 .stupeň   1587,45     09.11.2012 Školská  -jedáleň ZŠ Sačurov 37873318
20120081 Hmotná núdza ZŠ 1.stupen 1250,48     09.11.2012 Školská  -jedáleň ZŠ Sačurov 37873318
20120080 Hmotná núdza MŠ  102012 74,76     09.11.2012 Školská  -jedáleň ZŠ Sačurov 37873318
1010034957 internet   39,4     13.11.2012 Slovanet,a.s. Bratislava 35765143
682012 oprava ciest 980     13.11.2012 Penti Best, s.r.o. Želiezovce 45859256
1010092 Amfiteater-KD sačurov 368,39     14.11.2012 Ing.Martin Boroš Vranov T 35343541
2012058 previnutie motora -Centrála 450     14.11.2012 Śtefan  Lapčák Vranov n/T 41801610
6922012 Vzory VZN 2013 15,9     14.11.2012 JUDr.Igor Kršiak,s.r.o. Nitra 36665681
11200024 Kanalizácia a ČOV Sačurov 45579,49     15.11.2012 Ekostav,a.s. Michalovce 681245
2012046 dopravné zrkadlo 123,6     16.11.2012 Viapro, s.r.o. Trnava 36693693
322100034 Dovozné za vozňovú zásielku 382,8     19.11.2012 Bukóza Export-Import, Hencovce 36445266
9 úprava terénu na DN+MŠ 903,6     19.11.2012 Róbert Baran-RB Vranov n/T 45322015
11139  Traktor 134,6     19.11.2012 Vladimir Tabaka Vranov T 33273405
14709620 Telefón – mobily 167,65     20.11.2012 Orange Slovensko, a.s.  Bratislava 35697270
1032012 znalecký posudok 92,96     22.11.2012 Ing.Eva Čech-Špireková Vranov T 1040296950
320532 cement  34,05     23.11.2012 cement Vranov n/T 320532
32210 Rod.prídavky 1262,24     26.11.2012 COOP -Jednota Vranov n/T 31737200
201200926 kanal.rúry 250,97     26.11.2012 Plastimex Jozef Zavadský Vranov T 201200926
21231190 Dieťa a jeho svet  -112012 39,11     28.11.2012 RAABE Slovensko,s.r.o. Bratislava 21231190
21229733 Materská škola a jej riadenie 39,67     28.11.2012 RAABE Slovensko,s.r.o. Bratislava 21229733
120746   54,6     04.12.2012 Duvalo,a.s. Vranov n/T 36493791
836634073 knihy  197,54     04.12.2012 Beyond Media,s.r.o. Bratislava 36737895
11912012 verejná kanalizácia 112012 79,67     04.12.2012 AQUASPIŠ SPOL.s.r.o. Spiš.Nová Ves 36174360
42012 Štrk – Dlhá 372     04.12.2012 Michal Čižmárik Dlhé Klčovo 34397861
201277877 Zvesti MS a MK SR 6     04.12.2012 Slovenská pošta,a,s, Banská Bystrica 36631124
7267650444 plyn MŠ 1.12-31.12.2012 1102     04.12.2012 SPP, a.s.  Michalovce 35815256
2012017 GO plán – ihrisko 846,5     04.12.2012 Martin Velčko,Zemwell Vranov n/T 35344741
2012016 GO plán-SKC 507     04.12.2012 Martin Velčko,Zemwell Vranov T 35344741
40012 divadlo 28,8     07.12.2012 Divadlo Jonáša Zábor. Prešov 37783432
1410812 TKO – November 2012 355,56     07.12.2012 FURA , s.r.o. Rozhanovce 36211451
120434  DP – Sačurov 22,73     07.12.2012 Ing.Miroslav Popovič Vranov n/T 14323453
42586 Glasbit 998,2     07.12.2012 Stavmat IN, spol.s.r.o. Malacky 34116125
7744975676 telefóny 86,18     07.12.2012 T-com Bratislava 35763469
2012007 strešná krytina na budove MŠ 4790,57     07.12.2012 Marián Kaščák Vranov n/T 40552527
20120093 hmotná núdza ZŠ – 2 stupeň 1246,4     10.12.2012 ŠK -jedáleň Sačurov 37873318
20120092 hmotná núdza  ZŠ – 1. stupeň 929,28     10.12.2012 ŠK -jedáleň Sačurov 37873318
20120091 hmotná núdza MŠ  11/2012 96,6     10.12.2012 ŠK -jedáleň Sačurov 37873318
20120095 režijné náklady MŠ 11/2012 130,56     10.12.2012 ŠK -jedáleň Sačurov 37873318
20120098 režijné náklady prac.OcÚ 11/2012 158,72     10.12.2012 ŠK -jedáleň Sačurov 37873318
20120097 režijné náklady TSP, ATSP112012 40,96     10.12.2012 ŠK -jedáleň Sačurov 37873318
201219 SKC-Sačurov 66,5     10.12.2012 ŠK -jedáleň Sačurov 37873318
202006971 batéria D-Typ 8,28     10.12.2012 Hagleitner Service Bratislava 35840790
20120096 soc.fond TSP  9,6     10.12.2012 ŠK -jedáleň Sačurov 37873318
20120099 soc.fond  OcÚ  37,2     10.12.2012 ŠK -jedáleň Sačurov 37873318
20120094 soc.fond MŠ 112012 30,6     10.12.2012 ŠK -jedáleň Sačurov 37873318
201216 práce  montážnou  126     12.12.2012 Heihtech s.r.o. Seč.Polianka 46629084
2290042786 Elektrina 01.11.2012-30.11.2012 265,18     12.12.2012 Vých energetika , a.s.. Košice 36211222
20120103 Hmotná núdza ZŠ 1.stupen122012 806,96     17.12.2012 ŠK -jedáleň Sačurov 37873318
20120102 Hmotná núdza MŠ 122012 67,2     17.12.2012 ŠK -jedáleň Sačurov 37873318
20120104 Hmotná nÚdza ZŠ 2.stupeň 1212 1041,2     17.12.2012 ŠK -jedáleň Sačurov 37873318
12222 OcÚ-tovar 71,4     17.12.2012 Itmodel-Ing.M.Maťaš Sačurov 37873318
2012009 montáž strešnej krytiny IPAA-POL 998     18.12.2012 Marián Kaščák Vranov n/T 40552527
2012008 Demontáž a montáž okap.sytému 943     18.12.2012 Marián Kaščák Vranov n/T 40552527
1200316 VO  153     19.12.2012 Edison SK , s.r.o. Vranov n/T 46694447
3201266 menšie obecné služby 37,54     19.12.2012 Štýl – Ivanov Vyšný Kazimír 36498548
2116676457 Vodné + stočné 128,89     19.12.2012 Východ.vod.spoloč. Košice 36570460
322120004 preprava vozňovej zásielky -409,68     20.12.2012 Bukóza Export-Import, Hencovce 36445266
12432012 laboratórny rozbor vody -ČOV 49,2     20.12.2012 AQUASPIŠ SPOL.s.r.o. Spiš.Nová Ves 36174360
201219 práce s plošinou 126     20.12.2012 Heightech s.r.o. Seč.Polianka 46629084
11-47882 poistné majetku 395,69     20.12.2012 Prvá Komun.finančná,a.s. Nitra 36557129
1283 verejná kanalizácia 122012 79,67     21.12.2012 AQUASPIŠ SPOL.s.r.o. Sp.Nová Ves 36174360
14709620 telefón -mobil 155,87     21.12.2012 Orange Slovensko, a.s.  BRAtislava 35697270
19429 svietidla 15     21.12.2012 Ing.Ján Blaho Vranov n/T 33270473
1212283 pracovný stroj  20000,4     27.12.2012 Rade K2,s.r.o. Košice 44110367
2012021 projekty 3480     28.12.2012 Reg.Inovačná Agen Košice 35578157
2012175 preprava autobusom Sačurov-Prešov 116,28     28.12.2012 Expotrubie  M, s.r.o. Sačurov 45564582
12035 verejné obstarávanie 1080     28.12.2012 Ing.J.Halgáš Vranov n/T 40055469
12036 verejné obstarávanie 156     28.12.2012 Ing.J.Halgáš Vranov n/T 40055469
12012 Práce – MUDr.Zausin-MŠ 5500     28.12.2012 Alpa – Švarbala S. Sačurov 41000951
201221 plošina 72     28.12.2012 Hagleitner Seč.Polianka 46629084
25122012 úcta k starším 63,44     28.12.2012 Anna Barátová Sačurov 41393546
26122012 69,86     28.12.2012 Anna Barátová Sačurov 41393546
27122012 ŠK  204,12     28.12.2012 Anna Barátová Sačurov 41393546
28122012 OcÚ  139,15     28.12.2012 Anna Barátová Sačurov 41393546
29122012 OcÚ  560,51     28.12.2012 Anna Barátová Sačurov 41393546
Návrat na obsah