Sačurov | Faktúry 2013 - Sačurov | Oficiálna stránka obce

Sačurov
oficiálna stránka obce
Sačurov
Sačurov
Prejsť na obsah

Sačurov | Faktúry 2013

Samospráva > Faktúry
Obecný úrad Sačurov Faktúry 2013
            Identifikačné údaje o faktúre
Identifikačný údaj faktúry Popis o fakturovanom plnení Celková hodnota fakt. plnenia Ident. zmluvy Ident. objed. Dátum doručenej faktúry Obchodné meno alebo úplný názov právnickej osoby, alebo meno fyzickej osoby Sídlo právnickej osoby alebo adresa trvalého bydliska fyzickej osoby IČO
9133311 obecné noviny na r.2013 52,00 €     07.01.2013 Inprost, .r.o. Bratislava 31363091  
332810 dotácie o grantoch 32,86 €     07.01.2013 Samnet, Zlaté Mopravce 37867440
7287655703 plyn OcÚ 560,00 €     07.01.2013 SPP, a.s. BRAtislava 35815256
7287655704 plyn -ihrisko 225,00 €     07.01.2013 SPP,a.s. BRAtislava 35815256
7287655705 Plyn-KD 1 066,00 €     07.01.2013 SPP,a.s. BRAtislava 35815256
7287655706 Plyn - DN 22,00 €     07.01.2013 SPP, a.s. BRAtislava 35815256
7287655744 Plyn -PZ 203,00 €     07.01.2013 SPP, a.s. BRAtislava 35815256
7287655768 Plyn - MŠ 1 175,00 €     07.01.2013 SPP, a.s. BRAtislava 35815256
93333 Daň z nehnuteľnosti -tlačiva 23,47 €     09.01.2013 Inprost,s.r.o. BRAtislava 31363091
3745954212 Telefón - mobily 103,55 €     09.01.2013 Slovak Telecom,a.s. BRAtislava 35763469
2290042786 Elektrina1.12.2012-31.12.2012 273,68 €     09.01.2013 Vých energetika , a.s.. Košice 36211222
8400070509 poplatok za pripojenie 205,92 €     09.01.2013 SPP, a.s. BRAtislava 35910739
30008 AČ 012013 327,85 €     09.01.2013 Vladimír Tabaka Vranov n/T 33273405
30009 PZ + bager 161,53 €     09.01.2013 Vladimír Tabaka Vranov n/T 33273405
12013 verejné osvetlenie 485,00 €     09.01.2013 Jozef Kašický Trebišov 413934481
32380 Rod.prídavky 1 442,56 €     15.01.2013 COOP -Jednota Vranov T 2020528521
21234571 Tovar-MŠ 31,06 €     15.01.2013 Raabe Slovensko,s.r.o. BRAtislava 35908718
1010034957 internet 39,40 €     15.01.2013 Slovanet,a.s. BRAtislava 35765143
201302 práce montážnou plošinou 117,00 €     15.01.2013 Heigtech, s.r.o. Seč.Polianka 46629084
13003 samolepka na kontajner TKO 169,20 €     15.01.2013 Daniela Girmalová Vranov nad/Top 34899618
2210003300 Vyu. faktúra 1.1.12-31.12.2012 339,08 €     16.01.2013 Vých energetika , a.s.. Košice 36211222
2210003295 Výuč.faktúra 1.1.12-31.12.12 7,75 €     16.01.2013 Vých.energetika, a.s. Košice 36211222
22100360020 Výuč.faktúra 1.1.12-31.12.12 65,44 €     16.01.2013 Vých. energetika,a.s.. Košice 36211222
2210003287 Výuč.faktúra 1.1.12-31.12.12 145,00 €     17.01.2013 Vých.energetika, a.s. Košice 36211222
2013001 preprava aut-Sačurov-Trebišov 61,20 €     17.01.2013 Expotrubie M, s.r.o. Sačurov 45564582
2013009 kontrola hasiacich prístrojov 109,20 €     18.01.2013 Jozef Hurný Soľ 17294797
27252012 cenné papiere 39,96 €     21.01.2013 príma banka Slovensko Žilina 31575951
130003 sklenená vata -ihrisko 332,64 €     25.01.2013 Tribe kom, spol Vranov n/T 31688101
30056 bager 370,00 €     25.01.2013 Vladimír Tabaka Vranov n/T 33273405
30130020 kontajner -plastový čierny 293,40 €     29.01.2013 Ferex,s.r.o. Nitra 17682258
311075 Mzdy - inštalácia 46,44 €     29.01.2013 3soft Vranov n/T Vranov n/T 36448931
1202812 4.Q spracovanie hlásenie odpadu 14,40 €     30.01.2013 FuRA , s.r.o. Rozhanovce 36211451
201310076 Fábia - oprava 209,92 €     01.02.2013 Š-Autoservis Vranov n/T 36455385
201306 práce s plošinou 236,55 €     01.02.2013 Hagleitner Seč.Polianka 46629084
21302156 Materská škola 39,60 €     01.02.2013 Raabe Slovensko,s.r.o. BRAtislava 35908718
2013018 hasiací prístroj 149,95 €     01.02.2013 Jozef Hurný Soľ 17294797
2210003287 Elektrina 01.01.2013-28.02.2013 3 061,00 €     01.02.2013 Vých energetika , a.s.. Košice 36211222
2210003295 Elektrina 01.01.2013-28.02.2013 236,00 €     01.02.2013 Vých energetika , a.s.. Košice 36211222
2210003300 Elektrina 01.01.2013-28.02.2013 394,00 €     01.02.2013 Vých energetika , a.s.. Košice 36211222
22110036020 Elektrina 01.01.2013-28.02.2013 321,00 €     01.02.2013 Vých energetika , a.s.. Košice 36211222
320021 doprava,inštalácia mzdy 31,80 €     01.02.2013 3 soft Vranov n/T s.r.o Vranov n/T 36448931
332013 verejná kanalizácia 12013 79,67 €     01.02.2013 Aquaspiš spol . s.r.o Spišská Nová Ves 36174360
7307644572 Plyn 01.02.2013-28.2.2013 197,00 €     05.02.2013 SPP, a.s. BRAtislava 35815256
7307644533 Plyn 01.02.2013-28.02.2013 21,00 €     05.02.2013 SPP, a.s. BRAtislava 35815256
7307644532 Plyn 01.02.2013-28.02.2013 1 033,00 €     05.02.2013 SPP, a.s. BRAtislava 35815256
7307644531 Plyn 01.02.2013-28.02.2013 218,00 €     05.02.2013 SPP, a.s. BRAtislava 35815256
7307644601 Plyn 01.02.2013-28.02.2013 1 138,00 €     05.02.2013 SPP, a.s. BRAtislava 35815256
7307644530 Plyn 01.02.2013-28.02.2013 543,00 €     05.02.2013 SPP, a.s. BRAtislava 35815256
20131 buracie kladivo- nová polícia 67,80 €     05.02.2013 Mariana Lacková-Lamar Vranov n/T 43052177
310001013 rodinné prídavky 1 468,10 €     05.02.2013 COOP -Jednota Vranov T 31737200
1300478 022013 235,73 €     05.02.2013 Wintex, s.r o. Vranov T 31700438
2213028 VO 69,75 €     05.02.2013 Ing. Pavol Vaľovčín Vranov n/T 2213028
201301 maškarný ples 150,91 €     08.02.2013 Malý Ján - ASTRA Vranov n/T 210804668
30105 Octavia , kosaščka 116,69 €     08.02.2013 Vladimír Tabaka Vranov n/T 33273405
22013 DFS Oľšavka 120,00 €     08.02.2013 Ing.Ťasko Martin Soľ 40057615
7746932301 Telefóny 101,88 €     08.02.2013 Slovak Telecom,a.s. BRAtislava 35763469
130001 tovar MS SČK 51,40 €     08.02.2013 Mária Tomčková Sačurov 40999663
152013 MŠ - vankúš 21,00 €     08.02.2013 Výroba Textilných výrobkov Sačurov 40052931
8572013 TKO január 2013 354,56 €     08.02.2013 FuRA , s.r.o. Rozhanovce 36211451
20130001 Hmotná nudza MŠ 012013 20,16 €     08.02.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130002 Hmotná nudza ZŠ-1.stupeň 953,92 €     08.02.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130003 Hmotná nudza ZŠ 2.stupeň 1 202,70 €     08.02.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130004 soc.fond MŠ 45,00 €     08.02.2012 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130005 režijné náklady MŠ 115,20 €     08.02.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130006 soc.fond TSP,ATSP 16,00 €     08.02.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130007 režijné náklady TSP,ATSP 40,96 €     08.02.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130008 režijné náklady OcÚ 103,68 €     08.02.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130009 soc.fond OcÚ 40,50 €     08.02.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
30126 furik Cargo AČ - 022013 80,00 €     11.02.2013 Vladimír Tabaka Vranov n/T 33273405
22013 Demontáž , žaluzie výspravky , polícia 2 985,00 €     11.02.2013 Ján Bančanský Dlhé Klčovo 43596240
21303204 pedagogická diag.v praxi 69,75 €     12.02.2013 Raabe,s.r.o. BRAtislava 35908718
1010034957 internet 39,40 €     12.02.2013 Slovanet,a.s. BRAtislava 35765143
2290042786 elektrina č. 142 270,85 €     12.02.2013 Vých.energetika, a.s. Košice 36211222
119413 vývoz odpadu z VKK 303,87 €     12.02.2013 FuRA , s.r.o. Rozhanovce 36211451
14709620 mobilné telefóny 157,03 €     19.02.2013 Orange Slovensko, a.s. BRAtislava 35697270
1202008620 WC - OcÚ 125,92 €     19.02.2013 Hagleitner BRAtislava 35840790
2132400720 tlačiva OcÚ 7,85 €     19.02.2013 ASC spol, s.r.o. Košice 31432981
13029 servisné práce 75,00 €     19.02.2013 Jozef mihok Košice 40161421
2013003 Demontáž -ihrisko-terasa-MŠ-zvody 839,00 €     19.02.2013 Marián Kaščák Vranov n/T 40552527
2013002 Demontáž strešnej krytiny-ihrisko 11 884,57 €     19.02.2013 Marián Kaščák Vranov n/T 40552527
113021350 stravné lístky 315,00 €     19.02.2013 LE CHEQUE DEJEUNER BRAtislava 31396674
2013008 preprava autobusom 122,40 €     25.02.2013 Expotrubie M, s.r.o. Sačurov 45564582
7130100235 poskytnuté služby audit 60,00 €     25.02.2013 Prima banka Slovensko,a.s. Žilina 31575951
982013 pripojovací plynovod 1 053,60 €     26.02.2013 Plynroz,a.s. Sobrance 594482
                 
                 
320066 program r.2013 232,97 €     28.02.2013 3 soft Vranov n/T s.r.o Vranov T 36448931
130002 školské potreby za 1.polrok2013-MŠ 99,60 €     28.02.2013 Mária Tomčková Sačurov 40999653
21303668 dieťa a jeho svet 41,26 €     28.02.2013 Raabe Slovensko,s.r.o. BRAtislava 35908718
7292700614 Plyn 1.3.2013-31.3.2013 1 073,00 €     04.03.2013 SPP, a.s. BRAtislava 35815256
310003313 Rod.prídavky 1 478,40 €     04.03.2013 COOP -Jednota Vranov n/T 31737200
1712013 verejná kanalizácia 22013 79,67 €     04.03.2013 AQuaspiš spol . s.r.o Spišská Nová Ves 36174360
320071 inštalácia programu 31,80 €     04.03.2013 3 soft Vranov n/T s.r.o Vranov T 36448931
7292700546 Plyn 1.3.2013-31.3.2013 512,00 €     04.03.2013 SPP, a.s. Michalovce 35815256
7292700547 Plyn 1.3.2013-31.3.2013 205,00 €     04.03.2013 SPP, a.s. Michalovce 35815256
7292700548 Plyn 1.3.2013-31.3.2013 974,00 €     04.03.2013 SPP, a.s. Michalovce 35815256
7292700549 Plyn 1.3.2013-31.3.2013 20,00 €     04.03.2013 SPP, a.s. Michalovce 35815256
7292700587 Plyn1.3.2013-31.3.2013 185,00 €     04.03.2013 SPP, a.s. Michalovce 35815256
342013 prečistenie odpad.potrubia-ihrisko 60,00 €     05.03.2013 Ečegi Milan Sačurov 46534555
130053 polícia -nová 120,00 €     05.03.2013 Ing.Miroslav Popovič Vranov n/T 14323753
209013 TKO 022013 355,66 €     06.03.2013 FuRA , s.r.o. Rozhanovce 36211451
2013061 traktor 184,00 €     06.03.2013 Efekt ,Slovakia Vranov n/T 36475572
201308 montáž plošinou 28.2,4.3.2013 171,00 €     06.03.2013 Heigtech, s.r.o. Seč.Polianka 46629084
20130012 hmotná núdza 022013 37,80 €     06.03.2013 Školská jedáleň Sačurov 37873318
20130013 hmotná nudza ZŠ -1.stupeň 022013 706,64 €     06.03.2013 Školská jedáleň Sačurov 37873318
20130014 hmotná núdza ZŠ 2.stupeň-022013 870,20 €     06.03.2013 Školská jedáleň Sačurov 37873318
20130015 soc.fond MŠ 022013 33,50 €     06.03.2013 Školská jedáleň Sačurov 37873318
20130016 rež.náklady MŠ 022013 85,76 €     06.03.2013 Školská jedáleň Sačurov 37873318
20130017 soc.fond ATSP,KSP 9,50 €     06.03.2013 Školská jedáleň Sačurov 37873318
20130018 rež.náklady TSP, ATSP-022013 24,32 €     06.03.2013 Školská jedáleň Sačurov 37873318
20130019 rež.náklady prac.OcÚ-022013 70,40 €     06.03.2013 ŠKolská jedáleň Sačurov 37873318
20130020 soc.fond zamest.OcÚ 022013 27,50 €     06.03.2013 ŠKolská jedáleň Sačurov 37873318
2022013 Tovar - SČK 102,30 €     07.03.2013 Anna Barátová Sačurov 41393546
3022013 tovar -MŠ 197,69 €     07.03.2013 Anna Barátová Sačurov 41393546
1747915433 telefón 82,96 €     07.03.2013 Slovak Telecom,a.s. BRAtislava 35763469
2213074 ver.osvetl+polícia 451,65 €     07.03.2013 Ing. Pavol Vaľovčín Vranov T 35341033
201301623 školské potreby - ZŠ 2 689,01 €     07.03.2013 Krídla,s.r.o. Humenné 36466778
3300086 AČ- 032013 109,26 €     08.03.2013 Štýl-Ivanov , s.r.o. Vyšný Kazimír 36498548
130035 022013 221,03 €     08.03.2013 Paramogul, s.r.o. Vranov n/T 36493465
2290042786 elektrina č. 142 255,50 €     12.03.2013 Východ.energetika Košice 2290042786
1010034957 internet 39,40 €     12.03.2013 Slovanet,a.s. BRAtislava 35765143
42013126 bývala MŠ - davidovská 5 693,86 €     13.03.2013 Crymont, s.r.o. Sačurov 36495913
62013126 napojenie kotla v budove bývalej MŠ 1 060,67 €     13.03.2013 Crymont, s.r.o. Sačurov 36495913
2131382 Tovar - MŠ 244,30 €     15.03.2013 Nomiland,s.r.o. Košice 36174319
430046 Tovar - OcÚ 201,73 €     15.03.2013 Stachema , a.s. BRAtislava 35813491
130035 AČ-032013 221,03 €     15.03.2013 Paramogul s.r.o. Vranov n/T 36493466
14709620 mobilné telefóny 157,47 €     19.03.2013 telefóny Bratilslava 35697270
20130063 MŠ + OcÚ 107,52 €     19.03.2013 Plutko,s.r.o. Michalovce 36580040
62013 odchyt psov 600,00 €     21.03.2013 Vranovský útulok Vranov n/T 42230110
1131051 KD+ kuchyňa 525,11 €     21.03.2013 Mirad, s.r.o. Prešov 36653993
13062 toner Minolta -OcÚ 32,87 €     22.03.2013 Jozef Mihók Košice 40161421
20134 Mariana Lacková 29,00 €     22.03.2013 Mariana Lacková-Lamar Vranov n/T 43052177
13031 Počítače - MŠ 999,16 €     26.03.2013 Ing.Martin Maťáš Vranovn/T 43596126
2013021 výroba foriem 388,80 €     26.03.2013 Expotrubie M, s.r.o. Sačurov 45564582
2013018 výroba foriem -betonové ploty 860,40 €     26.03.2013 Expotrubie M, s.r.o. Sačurov 45564582
12013 právne služby od 10.1.12-31.12.2012 450,00 €     27.03.2013 JUDr.Michal Jakubek Vranov n/T 37870351
21306534 Materská škola 38,00 €     27.03.2013 Raabe Slovensko,s.r.o. BRAtislava 35908718
2117087108 vodné+stočné 13.122012-25.03.2013 135,53 €     02.04.2013 Vých.vodárenská spoloč. Košice 36570460
2502013 verej. Kanalizácia 032013 79,67 €     03.04.2013 AQuaspiš spol . s.r.o Spišská Nová Ves 36174360
130095 KD+ kuchyňa 450,82 €     03.04.2013 Ing. Miroslav Popovič Vranov n/T 14323753
316313 TKO 032013 356,55 €     05.04.2013 FURA , s.r.o. Rozhanovce 36211451
6300095628 Plyn 310,30 €     05.04.2013 SPP, a.s. Michalovce 35815256
330067 cement DP chodníky 410,65 €     05.04.2013 Tribe kom, spol Vranov n/T 31688101
32013 DFS Oľšavka 120,00 €     05.04.2013 Ing.Ťasko Martin Martin 40057615
2013028 oplechovanie autobusovej zástavky 316,56 €     09.04.2013 Expotrubie,s.r.o. Sačurov 45564582
182013 znalecký posudok 50,00 €     09.04.2013 Ing.Eva Čech-Špireková Vranov n/T 1040296950
20130025 hmotná núdza ZŠ 2.stupeň-032013 1 130,50 €     09.04.2013 Šk - jedáleň Sačurov 37873318
20130024 hmotná nudza ZŠ 1.stupeň 931,04 €     09.04.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130023 hmotná nudza MŠ 032013 46,68 €     09.04.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130027 hmotná núdza 032013 117,76 €     09.04.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130029 hmotná núdza 032013 39,68 €     09.04.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130030 režijné náklady OcÚ - 032013 89,60 €     09.04.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130031 soc.fond OcÚ 032013 35,00 €     09.04.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130028 soc.fond TSP 032013 15,50 €     09.04.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130026 soc.fond MŠ 032013 46,00 €     09.04.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
82013 KD+ kuchyňa 1 586,00 €     09.04.2013 Ján Bančanský Dlhé Klčovo 43596240
721715118 Elektrina 1.3.2013-31.03.2013 333,22 €     09.04.2013 Východ.energetika Košice 36211222
7748895350 Telefón - 76,09 €     09.04.2013 T-com BRAtislava 35763469
310004713 RP 1 201,20 €     09.04.2013 COOP -Jednota Vranov T 31737200
30278 traktor 111,02 €     09.04.2013 Vladimír Tabaka Vranov T 33273405
1301188 miesačka 358,8     10.04.2013 Duvalo,s.r.o. Vranov n/T 36493791
3090021081 zemný plyn 1.4.-30.04.2013 1828     10.04.2013 RWE GAS Slovensko Košice 44291809
359513 likvidácia odpadu 179,81     12.04.2013 Fúra,s.r.o. Rozhanovce 36211451
357913 likvidácia odpadu 189,35     12.04.2013 FURA , s.r.o. Ŕozhanovce 36211451
1010034957 internet 39,4     15.04.2013 Slovanet,a.s. BRAtislava 35765143
330076 Kuchyňa - KD 186,9     15.04.2013 Tribe.spol Vranov n/T 316881101
2213156 Kuchyňa - KD 1628,85     16.04.2013 Ing.Vaľovčin Vranov n/T 35341033
2213155 Kuchyňa - KD 2061,65     16.04.2013 Ing. Vaľovčin Vranov n/T 35341033
2213157 KD 293,8     16.04.2013 Ing. Vaľovčin Vranov T 35341033
2213154 Kuchyňa - KD 98,44     16.04.2013 Ing. Vaľovčin Vranov T 35341033
3300181 Zbrojnica 2     16.04.2013 Štýl-Ivanov , s.r.o. Vranov T 36498548
3300180 Zbrojnica 25,2     16.04.2013 Štýl-Ivanov , s.r.o. Vranov T 36498548
3300179 Zbrojnica 67,66     16.04.2013 Šýl-Ivanov,s.r.o. Vranov T 36498548
3300177 Zbrojnica 79,9     16.04.2013 Štýl-Ivanov , s.r.o. Vranov T 36498548
3300176 Zbrojnica 49,89     16.04.2013 Štýl-Ivanov , s.r.o. Vranov T 36498548
320116 hlásenie pre DÚ 76,8     16.04.2013 3 soft Vranov n/T s.r.o Vranov T 36448931
1305229 Rok 2013 - verejný prenos 33,5     17.04.2013 Slovgram BRAtislava 17310598
7413834895 Plyn 1.1.2013-31.03.2013-č. 354 1315,48     17.04.2013 SPP, a.s. Michalovce 35815256
7413834896 Plyn 1.1.2013-31.03.2013-č. 385 -159,56     17.04.2013 SPP, a.s. Michalovce 35815256
7413834896 Plyn 1.1.2013-31.03.2013-č. 388 -722,3     17.04.2013 SPP, a.s. Michalovce 35815256
3222013 laboratorny rozbor 102,6     19.04.2013 AQuaspiš spol . s.r.o Spišská Nová Ves 36174360
330089 KD-kuchyňa DP- tovar 117,5     19.04.2013 Tribe kom, spol Vranov T 31688101
7412975443 Plyn 1.3.2013-31.3.2013-č.572 204,01     19.04.2013 SPP, a.s. Michalovce 35815256
2013011 Cintorín-nový 705,6     22.04.2013 A. Korekačová-Sidon Dlhé Klčovo 46879153
72013 demontážne práce 800     22.04.2013 Jozef Kašický Trebišov 41393481
2132401656 Tovar-OcÚ 15,88     22.04.2013 ASC spol, s.r.o. Trenčín 31432981
201313 plošina dňa 19.4.2013 108     23.04.2013 Heigtech, s.r.o. Seč.Polianka 46629084
52303154 vlečka+cintorín 375,72     23.04.2013 Jaf Holz Slovakia,s.r.o. Ličartovce 35718986
14709620 Mobil - telefón 156,59     23.04.2013 Orange Slovensko, a.s. BRAtislava 35697270
20130163 na parky - tráva 206,84     23.04.2013 Tecak-kovo Vranov n/T 36498327
22013 deň učiteľov 90     29.04.2013      
30322 DP + PZ 219,24     29.04.2013 Vladimír Tabaka Vranov n/T 33273405
2013102 struna do kosačky 174     29.04.2013 Viktória -Hámor,s.r.o. Medzev 31698948
398013 hlásenie odpadu 14,4     29.04.2013 FURA , s.r.o. Rozhanovce 362114551
310006213 rodinné prídavky 924     30.04.2013 COOP -Jednota Vranov T 31737200
2210003287 Elektrina01.3.2013-31.05.2013 3211     30.04.2013 Vých energetika , a.s.. Košice 36211222
2210003300 Elektrina 01.01.2013-31.05.2013 394     03.05.2013 Vých.energetika,a.s. Košice 36211222
2210036020 Elektrina 01.01.203-31.05.2013 321     03.05.2013 Vých. energetika,a.s.. Košice 36211222
2210003295 Elektrina01.01.2013-31.05.2013 236     03.05.2013 Vých energetika , a.s.. Košice 36211222
3522013 ver.kanalizácia 79,67     03.05.2013 Vých. energetika,a.s.. Košice 36211222
42013 digitálna veľkoplošná tlač 75,6     03.05.2013 Daniela Petríková- Vranov n/T 42013
7412982058 Plyn 01.01.2013-31.03.2013 1595,73     03.05.2013 SPP, a.s. Michalovce 35815256
7412982057 Plyn 01.01.2013-31.03.2013 344,75     03.05.2013 SPP, a.s. Michalovce 35815256
2013009 preprava 47,52     09.05.2013 Ladislav Jacko Vechec 34896252
330112 Dom nádeje 395,99     09.05.2013 Tribe kom, spol Vranov n/T 31688101
5749882656 telefón OcÚ, MŠ , ČOV , KSP, 81,9     09.05.2013 T-com Vranov n/T 35763469
2013034 oprava kontajnera 529,2     09.05.2013 Expotrubie M, s.r.o. Sačurov 45564582
3090021081 elektrina 1828     09.05.2013 RWE GAS Slovensko Košice 44291809
2290042786 elektrina č. 142 282,6     09.05.2013 Vých energetika , a.s.. Košice 36211222
722013 prečistenie odpad. Potrubia 50     09.05.2013 Ečegi Milan Sačurov 46534555
480113 TKO Apríl 354,96     09.05.2013 FURA , s.r.o. Rozhanovce 36211451
20130034 Hmotná núdza MŠ 042013 73,92     09.05.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130035 Hmotná nudzaZŠ 042013 1306,8     09.05.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130036 Hmotná nudza ZŠ 042013 1526,65     09.05.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130042 soc.fond OcÚ 54     09.05.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130037 soc.fond MŠ 46     09.05.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130039 soc.fond 20     09.05.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130040 režijné náklady TSP 51,2     09.05.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130041 režijné náklady 138,24     09.05.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130038 režijné náklady 117,76     09.05.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
13064 ocÚ 245,06     13.05.2013 Itmodel Vranov n/T 43596126
90211435 ul.Lesná 203,47     13.05.2013 Vých energetika , a.s.. Košice 36570460
1010034957 internet 39,4     14.05.2013 Slovanet,a.s. BRAtislava 35765143
10169 Dom nádeje 409     14.05.2013 Vranov n/T Edison,s.r.o. 46694447
201314 montážne práce 10.5.-14.5.2013 264     15.05.2013 Seč.polianka Heightech 46629084
2013 ihrisko 564     16.05.2013 Michal Čižmárik Dlhé Klčovo 34397861
3942013 laboratórny rozbor 102,6     16.05.2013 AQuaspiš spol . s.r.o Spiš. Nová Ves 36174360
519613 likvidácia odpadu 552,36     16.05.2013 likvidácia odpadu Fúra,Rozhanovce 36211451
14709620 mobilné telefóny 150,72     17.05.2013 Orange Slovensko, a.s. BRAtislava 35697270
90212307 odber vody 15,72     21.05.2013 Vých.vodár. Spol. Košice 36570460
1301262 AČ 052013 126,91     21.05.2013 Wintex, s.r o. Vranov n/T 31700438
3300332 tovar AČ 052013 454,79     21.05.2013 Šýl-Ivanov,s.r.o. Vranov n/T 36498548
21311507 MŠ didaktic.pomôcka 37,66     21.05.2013 Raabe Slovensko,s.r.o. BRAtislava 35908718
112013 aut.doprava -Rumunsko 459     21.05.2013 Leškanič Dušan Sečovce 35480653
192013 overenie učtovnej závierky r.2012 960     21.05.2013 ML-audit,s.r.o. Svidník 44228805
201305 preprava autobusom -turisti 66     22.05.2013 Bc.Michal Migaľ Sačurov 47060212
1300018 plynofikácia objektu č- 242 150     22.05.2013 RNDR.Pavúková Mária Nižný Hrabovec 34898255
21312208 materská škola a jej riad. 37,35     22.05.2013 Raabe Slovensko,s.r.o. BRAtislava 35908718
201308 preprava osôb MŠ - deti 180     27.05.2013 Bc.Michal Migaľ Sačurov 47060212
201307 preprava osôb 152     27.05.2013 Bc.Michal Migaľ Sačurov 47060212
2213193 cintorín -nový 604,38     27.05.2013 Ing.Pavol Vaľovčin Vranov n/T 35341033
2213192 nová polícia + VO 641     27.05.2013 Ing.Pavol Vaľovčin Vranov n/T 35341033
15052013 Deň matiek 82,5     27.05.2013 Milan Frajkor Malé Ozorovce 37541277
201380322 škoda -octavia 62,64     27.05.2013 Š-Autoservis Vranov T 36455385
130082 OTHP 3 K 10 mogul 146,09     28.05.2013 Paramogul s.r.o. Vranov n/T 36493486
1316300024 výcvik pre deti MŠ 13.5-24.5.2013 90     29.05.2013 Mesto Vranov Vranov n/T 332933
30519 výberové konanie riad.ZŠ 89,5     29.05.2013 Vranov n/T Vranov n/T 17291097
201380323 škoda Octavia 279,8     30.05.2013 Vranov n/T Vranov n/T 36455385
102013 Kuchyňa - KD 1979,7     30.05.2013 Ján Sopko Seč.Polianka 14323061
2152013 nová polícia 36,72     31.05.2013 Ján Kaščák Vranov n/T 2152013
1320188 OcÚ Sačurov 248,4     31.05.2013 CBS spol. s.r.o. Kyncelová 36754749
1390380012 stavebné práce-miest,komun. 2707.45     05.06.2013 Strabag,s.r.o. BRAtislava 17317282
13246 ZŠ - voda 118.45     05.06.2013 Ondrej Fóber Vranov n/T 34331956
205277 laboratorne vyšetrenie 90     05.06.2013 Region.úrad ver.zdrav. Prešov 610992
310008013 RP 1316,7     05.06.2013 COOP -Jednota Vranov n/T 31737200
4212013 ver.kanalizácia 052013 79,67     05.06.2013 AQuaspiš spol . s.r.o Spiš. Nová Ves 36174360
30420 traktor 206,13     05.06.2013 Vladimír Tabaka Vranov T 33273405
1147882 poistné Fabia 395,69     05.06.2013 Prvá Komun.banka Nitra 36557129
112013 Oľšavka 052013 60     05.06.2013 Ing.Ťasko Martin Čakľov 40057615
2013037 vodomerná šachta 184,8     05.06.2013 Peter Tirer Stropkov 44372434
594313 TKO 052013 354,36     07.06.2013 FURA , s.r.o. Rozhanovce 36211451
20130140 kurz obslúh stavebných prác 417,6     07.06.2013 Mgr.Veliký M.MIVEX Zámutov 33277575
3090021081 Elektrina 01.06.2013-30.6.2013 1828     07.06.2013 RWE GAS Slovensko BRAtislava 44291809
330166 KD + dlažba / COOP -Jednota / 384,93     07.06.2013 Tribe kom, spol Vranov T 31688101
750845900 Telefón - 91,81     07.06.2013 T-com BrAtislava 35763469
2290042786 Elektrina 1.5.2013-31.5.2013 326,24     10.06.2013 Vých energetika , a.s.. Košice 36211222
20130052 Rež.náklady OcÚ 130,56     10.06.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130051 rež. náklady 43,52     10.06.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130049 rež.náklady 138,24     10.06.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130048 soc.fond MŠ 54     10.06.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130050 soc.fond ATSP,KSP 17     10.06.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130053 soc,fond OcÚ 51     10.06.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130047 hmotná núdza ZŠ 2 stupeň 1092,5     10.06.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130046 hmotná núdza ZŠ - 1. stupeň 1081,52     10.06.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130045 Hmotná núdza MŠ 54,6     10.06.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
13060 polícia -nová 229,7     11.06.2013 Mária Kolesarová Vranov n/T 33261211
1010034957 internet 39,4     11.06.2013 Slovanet,a.s. BRAtislava 35765143
20130173 policia 2993,04     12.06.2013 Domos Slovakia Košice 36590487
132013 detské ihrisko 1438,93     14.06.2013 Detské ihriská, s.r.o. Sečovce 44845685
637313 vývoz odpadu z VKK 171,13     14.06.2013 Fura , s.r.o. Rozhanovce 36211451
330181 vápno 33,7     14.06.2013 Tribe kom, spol Vranov T 31688101
330180 cement 428,52     14.06.2013 Tribe kom, spol Vranov T 31688101
2013116 skartovačka DSB-SC-D7 82,68     17.06.2013 Alda Vranov n/T,s.r.o. Vranov n/T 36463116
2013354 struna do kosačky 261     18.06.2013 Viktória -Hámor,s.r.o. Medzev 31698948
282013 prečistenie obecnej kanalizácie 700     18.06.2013 Jesmin,s.r.o. Vranov n/T 36859770
130184 povodňová situácia 259,96     20.06.2013 Ing. Miroslav Popovič Vranov T 14323753
20130616 Kompletné Pohrebné - Ľ.Tancoš 398,33     20.06.2013 Pohrebná služba Prešov 40288811
152013 polícia -nová 500     20.06.2013 Ján Bančanský Dlhé Klčovo 43596240
3300500 Krovinorez AČ 715     21.06.2013 Štýl-Ivanov , s.r.o. Vyšný Kazimír 36498548
1301341 OcÚ Sačurov 999     21.06.2013 Duvalo,s.r.o. Vranov n/T 36493791
1301333 OcÚ Sačurov 665,5     21.06.2013 Duvalo,s.r.o. Vranov n/T 36493791
30610 inzerát 89,8     21.06.2013 Mgr.Ladislav Krivda Vranov n/T 17291097
201315 práce montážnou plošinou 54     24.06.2013 Hagleitner Seč.Polianka 46629084
2210003287 01.01.2012-31.12.2012 -58,84     25.06.2013 Vých energetika , a.s.. Košice 36570460
13ZF0561 doména 74,5     25.06.2013 Webex Košice 36815365
20130232 AČ-062013 159,32     26.06.2013 Extratech s.r.o. Vranov n/T 36463825
462013 znalecký posudok 30     26.06.2013 Ing.Eva Čech-Špireková Vranov n/T 104029695
201314 preprava autobusom 88     26.06.2013 Bc.Michal Migaľ Sačurov 47060212
430269 melment 126,6     27.06.2013 Stachema , a.s. Košice 35813491
122013 vyhotovenie GO plánu 227     27.06.2013 Marta Sotáková Vranov n/T 37355660
2132402685 tlačiva 23,9     28.06.2013 ASC spol, s.r.o. Košice 31432981
2117410909 Vodné + stočné 179,21     01.07.2013 Vých.vodáren. spoloč. Košice 36570460
30513 traktor 187,63     01.07.2013 Vladimír Tabaka Vranov n/T 33273405
21315828 ped.diag.MŠ 38,26     01.07.2013 Raabe Slovensko,s.r.o. BRAtislava 35908718
2133752 stoličky MŠ 948,36     01.07.2013 Nomiland,s.r.o. Košice 36174319
2133798 stoličky MŠ 278,24     01.07.2013 Nomiland,s.r.o. Košice 36174319
130105 bager 171,25     02.07.2013 Paramogul s.r.o. Vranov n/T 36493486
102013 Objekt-nová polícia 405     02.07.2013 Jozef Kašický Trebišov 41393481
2013043 rómska osada 28     02.07.2013 RÚVZ Vranov Vranov T 17335787
4952013 ver.kanal. 062013 79,67     02.07.2013 AQuaspiš spol . s.r.o Spiš. Nová Ves 36174360
2213271 VO+nová polícia 210,16     02.07.2013 Ing.Pavol Vaľovčin Vranov n/T 35341033
3090022277 Plyn 1.7.-31.7.2013 č. súp.242 208     03.07.2013 RWE GAS Slovensko Košice 44291809
3090021081 Plyn 1.7.-31.7.2013- 6 miest 1828     03.07.2013 RWE GAS Slovensko Košice 44291809
20130058 hmotná núdza zš 668,8     04.07.2013 Šk - jedáleň Sačurov 37873318
20130056 Hmotná núdza MŠ 67,2     04.07.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130057 hmotná núdzaZŠ 951,28     04.07.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130061 soc.fond TSP,ATSP 15     04.07.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130060 režijné náklady MŠ 136,96     04.07.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130059 soc.fond MŠ 53,5     04.07.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130062 režijné náklady TSP, ATSP 38,4     04.07.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130063 režijné náklady OcÚ 124,16     04.07.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130064 soc.fond OcÚ 48,5     04.07.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
2132402823 Xeropapier 67,5     04.07.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
70772013 TKO 062013 356,75     04.07.2013 FURA , s.r.o. Rozhanovce 36211451
2290042786 elektrina č. 142 277,62     09.07.2013 Vých.energetika, a.s. Košice 36211222
2270130524 oprava -bager 33     09.07.2013 PHOENIX ZEPPELIN Banská Bystrica 31579710
11412 služby II.Q 2013 136,22     09.07.2013 SAD Humenné,a.s. Vranov n/T 36477508
2751798243 Telefón - 94,97     10.07.2013 T-com BRAtislava 35763469
310010213 Rod. prídavky 1293,6     10.07.2013 CoOP -Jednota Vranov T 31737200
775613 hlásenie odpadu 14,4     12.07.2013 FURA , s.r.o. Rozhanovce 36211451
201317 preprava osôb 140     12.07.2013 Bc.Michal Migaľ Sačurov 47060212
201343 hospodársky pavilón MŠ 120     16.07.2013 Inžinier.ateliér,s.r.o. Vranov n/T 201343
7052013 laboratórny rozbor 102,6     17.07.2013 Aquaspiš spol . s.r.o Spiš. Nová Ves 7052013
13062013 MŠ Sačurov 87,06     19.07.2013 Anna Barátová Sačurov 41393546
11062013 ŠK- Sačurov 240,26     19.07.2013 Anna Barátová Sačurov 41393546
12062013 DN,KD 98,08     19.07.2013 Anna Barátová Sačurov 41393546
2013099 DN 250,51     19.07.2013 Astherm,s.r.o. Michalovce 36605352
2013100 DP 332     19.07.2013 Astherm,s.r.o. Michalovce 3660532
799413 VKK-odpad 163,32     19.07.2013 FuRA , s.r.o. Rozhanovce 799413
130107 prezent.Poľsko 102     19.07.2013 Ing.Igor Girmala Vranov n/T 33261903
3300641 oprava krovinorezu STIHL FS 400 80,45     19.07.2013 Štýl - Ivanov s.r.o. Vyšný Kazimír 36498548
14709620 Telefón-mobil 168,25     19.07.2013 Orange Slovensko, a.s. BRAtislava 35697270
2213292 Tovar-polícia , MŠ,VO 561,27     19.07.2013 Ing.Pavol Vaľovčin Vranov T 35341038
21012 prepravné služby III.Q 136,22     19.07.2013 SAD Humenné,a.s. Vranov T 36477508
300640 oprava krovinorezu Stihl FS 400 25,01     19.07.2013 Štýl - Ivanov s.r.o. Vranov T 36498548
22013 Drobná prevádzkáreň 740     19.07.2013 Stanislav Švarbala Sačurov 41000951
12013 Dom nádeje 550     19.07.2013 Stanislav Švarbala Sačurov 41000951
201316 Práce s plošinou -výrez stromov 113     19.07.2013 Heightech,s.r.o. Seč.Polianka 46629084
15062013 tovar 163,92     19.07.2013 Anna Barátová Sačurov 41393546
14062013 tovar 629,9     19.07.2013 Anna Barátová Sačurov 41393546
13093 toner 42,14     22.07.2013 Itmodel-Ing.Maťaš Vranov n/T 43596126
310011613 rod.prídavky 1547,7     29.07.2013 COOP -Jednota Vranov T 31737200
92013 Projekt-Zberný dvor v obci 1000     29.07.2013 Odysea-Projekt s.r.o. Košice 44466544
320081 CD -mzdy 22,08     29.07.2013 3soft Vranov n/T Vranov T 36448931
2013007 demontáž a montáž krytiny OcÚ 558,26     30.07.2013 Marián Kaščák Vranov T 40552527
8301055030 stravné lístky 709,56     30.07.2013 Le cheque DEJEUNER BRAtislava 31396674
3300675 AČ 072013 118,34     31.07.2013 Štýl - Ivanov s.r.o. Vranov n/T 36498548
130125 AČ072013 465,84     31.07.2013 Paramogul s.r.o. Vranov n/T 36493465
130128 traktor 121,74     31.07.2013 Paramogul s.r.o. Vranov T 36493465
201318 preprava autobusom 305     01.08.2013 Bc.Michal Migaľ Sačurov 47060212
90219926 vodomerná šachta -polícia 171,31     01.08.2013 Vých.vodár.spol. Košice 36570460
2210003287 elektrina 3211     02.08.2013 Vých energetika , a.s.. Košice 36211222
201329 Zberný dvor v obci Sačurov 990     02.08.2013 Oriens,s.r.o. Košice 31686303
870913 TKO 072013 529,14     06.08.2013 FURA , s.r.o. Rozhanovce 36211451
221337 polícia -nová 84,65     06.08.2013 Ing.Pavol Vaľovčin Vranov T 35341033
130244 ihrisko 85,54     06.08.2013 Ing. Miroslav Popovič Vranov T 14323753
7352013 verejná kanalizácia 072013 79,67     06.08.2013 Aquaspiš spol . s.r.o Spiš. Nová Ves 36174360
2210003300 elektrina 394     06.08.2013 Vých energetika , a.s.. Košice 36211222
2210036020 elektrina 321     06.08.2013 Vých energetika , a.s.. Košice 36211222
2210003295 elektrina 236     06.08.2013 Vých. energetika,a.s.. Košice 36211222
3090021081 Plyn 1825     06.08.2013 RWE GAS Slovensko Košice 44291809
3090022277 Plyn 208     06.08.2013 RWE GAS Slovensko Košice 44291809
9752772883 Telefón - 79,27     07.08.2013 T-com BRAtislava 35763469
13035 kamery 9877,29     07.08.2013 Marpet-Servis Hatalov 41643097
201303 trávnikový koberec 559,8     09.08.2013 Ondrej Krišta Čakľov 43184081
122013 prevedenie prác v budove MŠ 525     09.08.2013 Jozef Kašický Trebišov 41393481
2013209 traktor 179     09.08.2013 Efekt-Vranov n/T Vranov n/T 36475572
812013 verejné osvetlenie 320,7     09.08.2013 Ing.Ján Hajduk Vranov n/T 17293600
2290042786 elektrina 354,06     09.08.2013 Vých energetika , a.s.. Košice 36211222
13103 nová polícia 187,12     12.08.2013 Mária Kolesárová Vranov n/T 33261211
1010034957 internet 39,4     14.08.2013 Slovanet,a.s. BRAtislava 35765143
62013 právne služby 450     19.08.2013 JUDr.Michal Jakubek Vranov T 37870351
90221738 dovoz pitnej vody 94,32     19.08.2013 Vých.vodár. Spol. Košice 36570460
3300764 oprava krovinoreza 18,1     19.08.2013 Štýl - Ivanov s.r.o. Vranov n/T 3300764
2210003287 Elektrina 1.1.2012-31.12.2012 148,91     20.08.2013 Vých energetika , a.s.. Košice 36211222
14709620 mobily 149,96     21.08.2013 Orange Slovensko, a.s. BRAtislava 35697270
2082013 sačurovské noviny 268,49     21.08.2013 Michal Tkáč Vranov n/T 40552586
13136 tovar OcÚ 84,53     23.08.2013 Ing.Martin Maťáš Vranov n/T 43596126
21317365 Dieťa a jeho svet 72,1     23.08.2013 Raabe Slovensko,s.r.o. BRAtislava 35908718
572013 majerovce Sačurov-kochanovce 100     23.08.2013 Migal Miroslav Majerovce 33275441
201309 Intenzifikácia MŠ Sačurov 3000     23.08.2013 Ing.arch.Ľ.Nanák Sačurov 33268932
7812013 laboratórny rozbor 102,6     26.08.2013 Aquaspiš spol . s.r.o Spiš. Nová Ves 36174360
130004 tovar 64,1     27.08.2013 Mária Tomčková Sačurov 40999653
8301061338 stravné lístky 831,72     28.08.2013 LeCheque Dejeuner, s.r.o. BRAtislava 31396674
3300823 tovar AČ 462     30.08.2013 Štýl-Ivanov , s.r.o. Vranov n/T 3300764
8072013 ver,kan. 79,67     04.09.2013 aquaspiš spol . s.r.o Spiš.Nová Ves 36174360
8800332810 Rozhlas a televízia 223,58     04.09.2013 Rozhlas a televízia BRAtislava 4723480
130211 kosačka -ihrisko 331,43     04.09.2013 VP-Technika, s.r.o. Stražské 46912231
351130018 výspravky v obci Sačurov 5657,42     04.09.2013 ISK-inž.stavby Košice 31651402
1132209144 tovar MŠ 19,51     04.09.2013 ŠEVT, a.s. B.Bystrica 31331131
201322 preprava autobusom 95     04.09.2013 Bc.Michal Migaľ Sačurov 47060212
987813 TKO 082013 190,33     04.09.2013 FuRA , s.r.o. Rozhanovce 36211451
5753730361 Telefón - 87,41     09.09.2013 T-com BRAtislava 35763469
130285 ocú Sačurov 68,48     09.09.2013 Ing. Miroslav Popovič Vranov T 14323753
310014413 rod.prídavky 1455     09.09.2013 coOP -Jednota Vranov T 31737200
2290042786 elektrina 365,04     09.09.2013 Vých energetika , a.s.. Košice 36211222
430516 dlážba 234,52     09.09.2013 Stachema , a.s. Košice 35813491
9092013 459,8     09.09.2013 Milan Frajkor Sačurov 37541277
13114 ihrisko 138,06     09.09.2013 Mária Kolesarová Vranov T 33261211
3522013 skrinka uzamykacia ZŠ 550     09.09.2013 Ján Kaščák Vranov T 35345101
3300848 47,93     11.09.2013 Štýl - Ivanov s.r.o. Vranov T 36498548
1010034957 internet 39,4     11.09.2013 Slovanet,a.s. BRAtislava 35765143
11927 WC 134,2     13.09.2013 Hagleitner BRAtislava 36840790
130007 tovar MŠ 201,95     13.09.2013 Mária Tomčková Sačurov 40999653
1028313 TKO 503,33     16.09.2013 FuRA , s.r.o. Rozhanovce 36211451
20130300 oprava čerpadla ČOV 66     18.09.2013 Slovpol,spol.s.r.o Vranov T 31680445
300479369 tovar MŠ 69,66     18.09.2013 Slov.pošta B.Bystrica 36631124
13149 OcÚ Sačurov 88,72     18.09.2013 Ing.Martin Maťáš Vranov T 43596126
2013083 preprava autobusom 175,44     18.09.2013 Bc.Michal Migaľ Sačurov 45564582
130131 pečiatky MŠ 47     19.09.2013 Ing.Igor Girmala Vranov T 33261903
14709620 telefóny mob. 178,77     20.09.2013 Orange Slovensko, a.s. BRAtislava 35697270
310015913 rod.prídavky 1455,3     26.09.2013 COOP -Jednota Vranov T 31737200
21322471 MŠ Sačurov 39,51     26.09.2013 Raabe Slovensko,s.r.o. BRAtislava 35908718
72013 štrk -ZŠ 580,8     26.09.2013 Michal Čižmárik Dlhé Klčovo 34897861
30130285 TKO - 293,4     26.09.2013 Ferex,s.r.o. Nitra 17682258
130227 oprava kosačky 408,79     26.09.2013 VP-Technika, s.r.o. Stražské 46912231
300277877 MŠ Sačurov 6,1     27.09.2013 Slov.pošta,B.Bystrica B.Bystrica 36631124
3090021081 Plyn k vráteniu 5093,81     30.09.2013 RWE GAS Slovensko Košice 44291809
3090022277 plyn k vráteniu 362,77     30.09.2013 RWE GAS Slovensko košice 44291809
201310812 octavia 165,97     01.10.2013 Š-Autoservis Vranov n/T 36455385
201326 preprava autobusom 169     01.10.2013 Bc.Michal Migaľ Sačurov 47060212
130241 oprava krovinorezu 585,12     04.10.2013 VP-Technika, s.r.o. Stražské 46912231
2117738428 Stočné 2013 234,23     04.10.2013 Vých.vodár.spol. Košice 36570460
130331 19,7     04.10.2013 Ing.Miroslav Popovič Vranov n/T 14323453
8832013 vere.kanlizácia 092013 79,67     04.10.2013 AQuaspiš spol . s.r.o Spiš. Nová Ves 36174360
8222013 DN , KD 384,84     04.10.2013 Stavmat,s.r.o. Malacky 34116125
1104413 TKO 092013 565,06     04.10.2013 FuRA , s.r.o. Rozhanovce 36211451
3090021081 Elektrina 1.10.13-31.10.2013 1782     04.10.2013 RWE GAS Slovensko Košice 44291809
3090022277 Elektrina 1.10.13-31.10.2013 345     04.10.2013 RWE GAS Slovensko Košice 4429809
130008 tovar v hmotnej núdzi -školské 199,2     07.10.2013 Mária Tomčková Sačurov 40999653
2290042786 Elektrina 01.9.2013-30.9.2013 412,76     08.10.2013 Vých.energetika, a.s. Košice 36211222
330398 KD-DN 2667,52     08.10.2013 Tribe kom, spol Vranov n/T 31688101
3754686014 Telefón - 88,27     09.10.2013 Slovak Telecom,a.s. Košice 35763469
512013 deratizácia rómskej osade 662     09.10.2013 Miroslav Dzurík Vranov n/T 41390202
31013584 svahovacia lyžica 660     09.10.2013 Metalport,s.r.o. Košice 36195022
20130068 hmotná núdza MŠ 092013 175,56     09.10.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130069 Hmotná núdza ZŠ 1.stupeň 887,92     09.10.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130070 Hmotná núdza ZŠ 2.stupeň 929,1     09.10.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130071 soc.fond MŠ 61,5     09.10.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130072 režijné náklady MŠ 092013 157,44     09.10.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130073 soc.fond TSP,ATSP 092013 15,5     09.10.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130074 režijné nákl TSP,ATSP 092013 39,68     09.10.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130075 režijné náklady OcÚ 215,04     09.10.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130076 soc.fond OcÚ 092013 84     09.10.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
1010034957 internet 39,4     11.10.2013 Slovanet,a.s. BRAtislava 35765143
2013020319 betón 995,71     11.10.2013 Unibeton,s.r.o. Košice 36580317
15007 Dom nádeje 422,5     15.10.2013 Ján Ferík Sačurov 41393369
13008 KD 461,2     15.10.2013 Ján Ferík Sačurov 41393369
131203 KD-kuchyňa 447,56     15.10.2013 Ela Vranov n/T Vranov n/T 36445835
100800001 betonová rúra 2772     18.10.2013 E-hold,a.s. Košice 31693091
19092013 DN + KD 105,72     18.10.2013 Anna Barátová Sačurov 41393546
18092013 OcÚ Sačurov 174,78     18.10.2013 Anna Barátová Sačurov 41393546
1193613 hlásenie odpadu 14,4     18.10.2013 Fúra,s.r.o. Rozhanovce 36211451
20130010 rodinný dom č. 380 240     21.10.2013 Prodap s.r.o. Vranov n/T 36490903
952013 znalecký posudok 20     23.10.2013 Ing.Eva Čech-Špireková Vranov T 104029695
30612 IV.Q. Prepravné služby 136,22     23.10.2013 SAD Humenné,a.s. Vranov T 36477508
30862 fabia,traktor 191,35     25.10.2013 Vladimír Tabaka Vranov n/T 33273405
2213454 VO,KD 278     25.10.2013 Ing.Pavol Vaľovčin Vranov T 35341035
130156 Kalendáre , samolepky 49,2     25.10.2013 Ing.Igor Girmala Vranov T 33261903
21324771 Dieťa a jeho svet 102013 35,31     25.10.2013 Raabe Slovensko,s.r.o. BRAtislava 35908718
310018213 rodinné prídavky 1247,4     29.10.2013 COOP -Jednota Vranov T 31737200
201308334 školské potreby ZŠ 429,3     29.10.2013 Krídla,s.r.o. Humenné 36466778
201308326 školské potreby ZŠ 1844,9     29.10.2013 Krídla,s.r.o. Humenné 36466778
3300996 oprava krovinoreza 31,39     29.10.2013 Štýl - Ivanov s.r.o. Vyšný Kazimír 36498548
9672013 laboratórny rozbor 102,6     30.10.2013 AQuaspiš spol . s.r.o Spiš. Nová Ves 36174360
21326066 predlekárska pomoc - MŠ 24,65     04.11.2013 Raabe Slovensko,s.r.o. BRAtislava 35908718
2210036020 Elektrina 1.9.2013-30.11.2013 321     04.11.2013 Vých. energetika,a.s.. Košice 36211222
2210003300 Elektrina 1.9.2013-30.11.2013 394     04.11.2013 Vých. energetika,a.s.. Košice 36211222
2210003295 Elektrina 01.9.2013-30.11.2013 236     04.11.2013 Vých.energetika, a.s. Košice 36211222
201333 Preprava - autobusom 208     04.11.2013 Bc. Michal Migaľ Sačurov 47060212
2013080 Výsadba stromčekov 1197,24     04.11.2013 Narnian s.r.o. Vranov n/T 46846824
9932013 verejná kanalizácia 102013 79,67     04.11.2013 Aquaspiš spol . s.r.o Spiš. Nová Ves 36174360
2210003287 Elektrina 1.9.2013-30.11.2013 3211     04.11.2013 Vých energetika , a.s.. Košice 36211222
8755672084 telefón, MŠ , ČOV,OcÚ,KSP 85,1     08.11.2013 T-com BRAtislava 35763489
131286 KD-kuchyna 396,28     08.11.2013 Ela Vranov n/T Vranov T 36445835
330455 DN,cintrin,DP,kuchyňa 492,72     08.11.2013 Tribe kom, spol Vranov T 31688101
201319 práce s plošinou -verejné osve 147     08.11.2013 Heightech,s.r.o. Seč.Polianka 46629084
127542013 TKO 102013 584,11     08.11.2013 FURA , s.r.o. Rozhanovce 36211451
20130084 režijné náklady ocÚ-102013 323,84     08.11.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130083 režijné náklady MŠ-102013 174,08     08.11.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130082 soc.fond MŠ102013 68     08.11.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130085 soc.fond zam.OcÚ 102013 126,5     08.11.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130079 Hmotná núdza MŠ -102013 248,64     08.11.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130080 Hmotná núdza ZŠ 1.stupeň 1323,52     08.11.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130081 Hmotná núdza ZŠ 2.stupeň 1235,95     08.11.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
1010034957 internet 39,4     12.11.2013 Slovanet,a.s. BRAtislava 35765143
2290042786 Elektrina 1.10.2013-31.10.2013 340,74     12.11.2013 Vých energetika , a.s.. Košice 36211222
21327438 Mš-zvedavček 25,2     12.11.2013 Raabe Slovensko,s.r.o. BRAtislava 35908718
2013004 poskytnutie podpory -dotácia 200     13.11.2013 ASEKO,s.r.o. Veľaty 47432063
60085 montáž rozvodov 1041,36     13.11.2013 Telecom corp,a.s. Vranov n/T 36464074
31018 výberové konanie 160     13.11.2013 Mgr.Ladislav Krivda Vranov n/T 17291097
2213506 kuchyňa KD 62,15     13.11.2013 Ing.Pavol Vaľovčin Vranov n/T 35341033
2213507 MŠ Sačurov 62,5     13.11.2013 Ing.Pavol Vaľovčin Vranov T 35341033
2013104 Preprava - autobusom 175,44     14.11.2013 Expotrubie M, s.r.o. Sačurov 45564582
2132404632 tovar OcÚ 98,5     14.11.2013 ASC spol, s.r.o. Košice 31432981
13182 OcÚ - tovar 163,66     15.11.2013 Ing.Martin Maťáš Vranov n/T 43596126
1324013 likvidácia odpadu 824,01     15.11.2013 Fura , s.r.o. Rozhanovce 36211451
213281165 MŠ-dopravná výchova 82,95     15.11.2013 Raabe Slovensko,s.r.o. BRAtislava 35908718
14709620 telefóny mob. 163,98     19.11.2013 Orange Slovensko, a.s. BRAtislava 35697270
131369 KD-kuchyňa 24,29     19.11.2013 Ela Vranov n/T Vranov T 36445835
13178 MŠ Sačurov 123,43     20.11.2013 Mária Kolesárová Vranov n/T 33261211
82013 Zemina + štrk 976,8     21.11.2013 Michal Čižmarik Dlhé Klčovo 34897861
13009 KD-kuchyňa 1747,5     21.11.2013 Ján Ferík Sačurov 41393368
130177 reflexné vesty 110,4     22.11.2013 Ing.Girmala Igor Vranov n/T 33261903
252013 revízia a montáž elektr. Inštalácie 1458,78     22.11.2013 Sopko Ján Seč.Polianka 14323061
130234 nová polícia 822,1     22.11.2013 Taďa s.r.o. Hermanovce 43865542
1330447 MŠ Sačurov 182,16     22.11.2013 DMJ Market Vranov n/T 36490661
13010 práce v KD 987,5     22.11.2013 Ján Ferík Sačurov 41393358
21328361 MŠ a jej riadenie 38,96     25.11.2013 Raabe Slovensko,s.r.o. BRAtislava 35908718
21328732 MŠ Sačurov 38,91     25.11.2013 Raabe Slovensko,s.r.o. BRAtislava 35908718
310020513 rodinné prídavky 1224,3     25.11.2013 COOP -Jednota Vranov n/T 31737200
2013236 Slovné hry 169     29.11.2013 Elarin Trnkov 45240841
201380838 octavia 100,33     29.11.2013 Š-Autoservis Stropkov 36455385
2213497 VO 70,2     29.11.2013 Ing.Pavol Vaľovčin Vranov n/T 35341033
13634 MŠ Sačurov 163,69     05.12.2013 Ondrej Fober Vranov n/T 34331956
10722013 verejná kanalizácia 79,67     05.12.2013 Aquaspiš spol . s.r.o Spiš. Nová Ves 36174360
9133411 obecné noviny 2014 52     05.12.2013 Inprost s.r.o. BRAtislava 31363091
201380859 octavia 103,75     05.12.2013 Š-Autoservis Stropkov 36455385
3090021081 Plyn 1816     05.12.2013 RWE GAS Slovensko Košice 44291809
3090022277 Plyn 345     05.12.2013 RWE GAS Slovensko Košice 44291809
130415 MŠ Sačurov 44,57     05.12.2013 Ing.Miroslav Popovič Vranov T 14323753
1399613 TKO - november 2013 579,86     05.12.2013 FuRA , s.r.o. Rozhanovce 36211451
20130093 režijné náklady ocú 291,84     05.12.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130092 režijné náklady MŠ 152,32     05.12.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130090 Hmotná núdza ZŠ 2.stupeň 1197     05.12.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130089 Hmotná núdza ZŠ 1.stupeň 1406,24     05.12.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130088 Hmotná núdza 239,4     05.12.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130094 soc fond 114     05.12.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130091 soc.fond MŠ 59,5     05.12.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130130 OcÚ Sačurov 259,96     05.12.2013 Unimont-VMS,s.r.o. Dlhé Klčovo 36478067
201337 preprava osôb 184     05.12.2013 Bc. Michal Migaľ Sačurov 47060212
31011 traktor 136,53     05.12.2013 Vladimír Tabaka Vranov n/T 33273405
13013 práce na obecnom úrade 287,7     10.12.2013 Ján Ferík Sačurov 41393358
131398 nová polícia 240,55     10.12.2013 Ela Vranov n/T Vranov n/T 36445835
13012 práce v KD,kotolňa,chodba 409     10.12.2013 Ján Ferík Sačurov 41393358
856644679 T-com 88,36     10.12.2013 Slovak Telecom,a.s. BRAtislava 35763469
2290042786 elektrina 236,92     10.12.2013 Vých energetika , a.s.. Košice 36211222
21130059 rádiomag 43,2     11.12.2013 Ing.Pavol Vaľovčin Vranov n/T 35341033
1010034957 internet 47,14     11.12.2013 slovanet,a.s. BRAtislava 35765143
11202013 laboratórny rozbor 102,6     16.12.2013 AQuaspiš spol . s.r.o Spiš. Nová Ves 36174360
2013050 tovar OcÚ - KSP 197,2     16.12.2013 Ing.Mascuk Cyril Vranov n/T 17294703
21331940 Dieťa a jeho svet - MŠ 35,31     16.12.2013 Raabe Slovensko,s.r.o. BRAtislava 35908718
70122013 OcÚ - archív 361     17.12.2013 Pavol Staško Sačurov 40554686
201322 montáž plošinou 324     17.12.2013 Heightech,s.r.o. Seč.Polianka 46629084
330518 polyfunkčný objekt 82,17     17.12.2013 Tribe kom. Spol. Vranov n/T 31688101
10704 VO,ozdoby 391,5     17.12.2013 Edison s.r.o. Vranov n/T 4669444
2013031 Dotácie-projekty 1140     17.12.2013 Regionálna Inov.Agen Košice 35578157
20130097 hmotná núdza MŠ 122013 189     18.12.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130098 hmotná núdza ZŠ -1 stupeň 938,96     18.12.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
20130099 hmotná núdza ZŠ -2 stupeň 801,8     18.12.2013 ŠK - jedáleň Sačurov 37873318
1742013 dovoz štrku 30     18.12.2013 Autodoprava Vechec 14325462
2013115 preprava autobusom 112,2     20.12.2013 Expotrubie M, s.r.o. Sačurov 45564582
2013116 Sačurovské nevesty 18     20.12.2013 Expotrubie M, s.r.o. Sačurov 45564582
2082013 čistenie ČOV,MŠ 100     20.12.2013 Ečegi Milan Sačurov 46534555
442013 plastové okna 460     20.12.2013 Ján Bančanský Sačurov 43596240
562013 učtovná závierka 2012 480     23.12.2013 ML audit Svidnik 44228805
2213584 tovar ocU 330,73     23.12.2013 Ing.Vaľovčin Vranov n/T 35241033
11472013 verejná kanalizácia 122013 79,67     23.12.2013 AQuaspiš spol . s.r.o Spiš. Nová Ves 36174360
14712013 kalendáre 413,88     23.12.2013 Jozef Smrhola-Olymp Santovka 32581190
13230 práce OcÚ+ tonery 203,17     23.12.2013 Itmodel Vranov n/T 43596126
40552527 demontáž strešnej krytiny -ihris. 854,6     23.12.2013 Marián Kaščák Vranov T 40552527
1317553 sladkosti detičkom 172,68     23.12.2013 DMJ Market Vranov n/T 1317553
13014 Garž-ihrisko 155     23.12.2013 Ján Ferík Sačurov 41393368
742013 nová polícia 2156,09     27.12.2013 Romanová Marta Sačurov 40052931
22122013 Anna Barátová 357,61     27.12.2013 Anna Barátová Sačurov 41393546
14709620 telefóny mob. 157,91     27.12.2013 Orange Slovensko, a.s. BRAtislava 35697270
201304697 kuchyňa KD 11842,8     27.12.2013 EUROgastrop.s.r.o. Prešov 44137761
2118070884 Stočné 25.9-13.12.2013 165,06     30.12.2013 Vých.vodár. Spol. Košice 36570460
13025 ver.obstarávanie 408     30.12.2013 Ing.Ján Halgaš Vranov n/T 40055469
Návrat na obsah