Charakteristika Materskej školy - Sačurov | Oficiálna stránka obce

Sačurov
oficiálna stránka obce
Sačurov
Sačurov
Prejsť na obsah

Charakteristika Materskej školy

Samospráva > Materská škola
Charakteristika materskej školy

Materská škola na Dargovskej ulici v Sačurove sa nachádza v tichom, príjemnom  prostredí mimo hlavnej  premávky.
Naša materská škola ponúka výchovu a vzdelávanie  pre detí vo veku od 3-6rokov v celodennej a poldennej prevádzke. V nadštandardne  vybavených  a krásne vyzdobených triedach : ŽABKY, LIENKY, VČIELKY a MRAVČEKY  sa realizuje výchovno- vzdelávacia činnosť  hravou, zážitkovou formou prostredníctvom denného režimu :
- Hry a hrové činnosti
- Zdravotné cvičenie
- Vzdelávacia aktivita
- Pobyt vonku
- Odpočinok  
- Hry a hrové činnosti,  pod vedením plne kvalifikovaného  pedagogického zboru. V materskej škole tohto času spolupracujú odborné zamestnankyne, ktoré denne so súhlasom zákonných zástupcov pracujú individuálne s deťmi na základe vstupnej depistáže, na  základe ktorej je vypracovaný stimulačný program šitý na mieru pre každé dieťa individuálne. Súčasťou pedagogického zboru je aj pedagogická asistentka, a rodičovská asistentka. Exteriér materskej školy je bohato vybavený detským ihriskom,  na ktorom sa denne realizuje pobyt vonku a to  dopoludňajšom a popoludňajšom čase. Vyhovno- vzdelávacia činnosť  je realizovaná v súlade so štátnym vzdelávacím programom a naším školským vzdelávacím programom  s názvom  :  Svet okolo nás, v ktorom sú obsiahnuté  tematické celky, rozpracované detailne v rôznych  týždenných témach, kde sa deti hravou formou učia spoznávať svet okolo nás. V týchto zaujímavých témach realizujú činnosti z oblasti ako je:  
Jazyk a komunikácia  
Matematika a práca s informáciami
Človek a príroda
Človek  a spoločnosť  
Človek a svet  práce
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb.  
Materská škola sa na základe  spolupráce s  obcou a  heslom : ,, Je to tým, že sme tím,, prezentuje na verejnosti  počas niektorých akcií realizovaných obcou. Sú to napríklad akcie : Deň úcty k starším, Deň matiek, Sačurovská 15, tiež  pravidelným  príspevkom v Sačurovských novinách. Školský rok v materskej škole  je obohatený  o akcie ako napr.:  Deň materských škôl,  Mikuláš  v materskej  škole , Vianočná akadémia, Deň detí, farebný týždeň , Deň vody a Zeme,  slávnostná rozlúčka s predškolákmi a iné.
Materská škola v spolupráci s rodičmi vytvorila logo Materskej školy Sačurov, ktoré znázorňuje veselé, spokojné deti, pre ktoré je pobyt v  Materskej škole jedno veľké dobrodružstvo a objavovanie nových vecí s úsmevom na tvári.

Návrat na obsah