Sačurov | Obecná knižnica - Sačurov | Oficiálna stránka obce

Sačurov
oficiálna stránka obce
Sačurov
Sačurov
Prejsť na obsah

Sačurov | Obecná knižnica

Informácie

Zo zápisnice zasadnutia obecného zastupiteľstva 20. decembra 1935 sa dozvedáme o revíznom náleze okresného úradu vo Vranove, v ktorom sa uvádza, že v obci Sačurov nie je dodržané zákonné nariadenie č. 430/1919 o povinnosti obce mať zriadenú knižničnú radu.
Na základe toho bolo uznesením obecného zastupiteľstva č. 26/1935 zvolená obecná knižničná rada v zložení: Andrej Košč, Andrej Kasarda, Štefan Janok a Michal Truchan.
Táto rada bola zo zákona poradným a dozorným orgánom obecnej knižnice, ktorá síce v obci ešte zriadená nebola, avšak zastupiteľský zbor v čele s vtedajším starostom Jánom Janokom musel v tomto zmysle rozhodnúť. Ako uvádza kronikár, knižnica striedavo zanikala a znovu sa obnovovala. Záležalo to vždy od aktivity obecných funkcionárov a miestnej inteligencie.
V súčasnej dobe je knižnica zriadená v budove Základnej školy. Je prístupná niele pre žiakov, ale aj pre širokú verejnosť.

Návrat na obsah