Kultúra - Sačurov | Oficiálna stránka obce

Sačurov
oficiálna stránka obce
Sačurov
Sačurov
Prejsť na obsah

Kultúra

Projekty
Rozvoj etnodizajnu prostredníctvom prezentácie umenia a tradičných remesiel z poľsko-slovenského pohraničia

Obec Sanok v Poľsku spolu s obcou Sačurov na Slovensku začína pripravovať spoločnú žiadosť o spolufinancovanie aktivít súvisiacich s kultúrou a cestovným ruchom v rámci Programu INTERREG Poľsko - Slovensko 2021-2027. Radi by sme poďakovali všetkým ľuďom, ktorí sa aktívne zapojili do procesu verejnej diskusie zameranej na vypracovanie žiadosti o financovanie. Pozývame vás, aby ste si prečítali dokument zhrňujúci proces účasti.

Gmina Sanok wraz z Gminą Sacurov na Słowacji przystępuje do opracowania wspólnego wniosku o dofinansowanie działań związanych z kulturą i turystyką w ramach Programu INTERREG Polska – Słowacja 2021-2027. Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły aktywny udział w procesie debaty publicznej mającej na celu opracowanie wniosku o dofinansowanie. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem podsumowującym proces partycypacji.   


29.9.2023
Návrat na obsah