Sačurov | Oficiálna stránka obce

Prejsť na obsah
Najnovšie pridané

15.12.2019 Mikuláš, Mikuláš-dôchodcovia

21.10.2019 Úcta k starším

15.10.2019 UKONČENIE SEZÓNY - MOTORKY A VETERÁNY

25.08.2019 Traktor

09.07.2019 CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA SAČUROV - PISAROWCE - ROZSOCHY

13.06.2019 MDD

28.05.2019 Zraz motorkárov a veteránov

28.03.2019 Sačurovská 15

03.09.2018 Sačik Fest, Folklórne slávnosti

29.05.2018 Motorky, Traktory, Deň matiek

10.04.2018 Sačurovská 15

26.03.2018 MDŽ

26.03.2018 Divadlo Moskav - Petuška

26.02.2018 AN O VAS

11.02.2018 Maškarný ples

06.01.2018 Mazolín

06.01.2018 Nohejbal

15.12.2017 Mikuláš

05.09.2017 Peter Bažík

05.09.2017 Sáčik fest

05.09.2017 Folklórne slávnosti

24.08.2017 Uličkový turnaj

20.06.2017 Deň detí

20.05.2017 Volejbalový turnaj

07.04.2017 MDŽ

24.03.2017 15, Stolný tenis

25.02.2017 Maškarný ples

04.12.2016 Mikuláš

29.10.2016 Guláš

22.10.2016 Úcta k starším

15.09.2016 Folklórne slávnosti

22.08.2016 Púť, Noviny

09.07.2016 Uličkový turnaj

13.06.2016 Deň detí

30.04.2016 Deň rómov

12.04.2016 Krížová cesta

24.03.2016 15, MDŽ

19.03.2016 Volejbalový turnaj

15.03.2016 Ples dôchodcov

15.03.2016 Maškarný ples

28.12.2015 Mikuláš, Koncert, Mariáš

28.12.2015 MIESTNY SPOLOK SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA

02.12.2012 Guláš, Mesiac úcty k starším, Folklórne slávnosti, Sačik Fest

19.10.2015 Mikuláš Kasarda - spomienka

12.08.2015 Uličkový turnaj, Rozsochy, Stolný tenis

19.06.2015 Deň detí

23.05.2015 9. máj, Deň matiek

12.05.2015 1. máj

16.04.2015 Sačurovská 15

15.04.2015 Volejbalový turnaj

16.02.2015 Maškarný ples
10.02.2015
Ples dôchodcov, Mazolín
19.01.2015
Jedlička, Mariáš
30.12.2014
Výsledky mariášového turnaja
27.09.2014
Folklórne popoludnie
20.09.2014
Družba 2014
18.06.2014
Deň detí
03.06.2014
1. máj
17.04.2014
Sačurovská pätnástka
03.04.2014
Videoreport z "Pätnástky"
02.04.2014
Komunitné centrum
31.03.2014
Výsledky 15.
19.03.2014
Maškaráda
19.03.2014
Mikuláš
18.01.2014
Stretnutie dôchodcov
10.01.2014
História
02.01.2014
Sačurovské noviny
14.12.2013
Uznesenie 23
18.11.2013
Povodne, Folklórne popoludnie, Úcta k starším, Uličkový turnaj
18.10.2013 Uznesenie 22
03.07.2013
Uznesenia 20,21
03.07.2013 Deň detí
04.06.2013
Záverečný účet 2012
22.05.2013
Deň matiek, Miss Baby
30.04.2013
Fotogaléria 15
28.04.2013
Výsledky 15
09.04.2013
DÔVOD UKONČENIA POULIČNÉHO PREDAJA POTRAVÍN V OBCI
09.04.2013
MDŽ
21.02.2013
Maškarný ples
04.02.2013
Bežecký kalendár
07.01.2013
Harmonogram vývozu TKO
01.01.2013
Vianoce 2012
05.11.2012
Misie
05.11.2012
Mesiac úcty k starším
05.09.2012 "20-ročné nevesty"
05.09.2012
Makovica
26.08.2011
Pozvánka na zasadnutie OcZ
06.07.2012
Rozsochy
13.06.2012
Deň detí
05.06.2012
Deň matiek
08.05.2012
Deň žien
08.05.2012
Tablo MŠ
27.03.2012
Sačurovská pätnástka
01.03.2012
Maškarný ples 2012
14.02.2012
Zmena grafiky
28.01.2012
Pozvánka na maškarný ples
19.12.2011
Pozvánka na zasadnutie OcZ
25.10.2011
Zápisnice
09.10.2011
Regenerácia centier, Ochrana pred povodňami
28.8.2011
Pozvánka na bicyklový deň
13.8.2011
Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
14.7.2011
Medzinárodný futbalový turnaj
14.6.2011
Regenerácia koridorov
19.5.2011
Prechod Slánskymi vrchmi
8.4.2011
Dodatok k mandátnej zmluve
16.3.2011
Dodatok k mandátnej zmluve
22.2.2011
Sačurovská 15
21.2.2011
MDŽ, Maškarný
8.3.2011
Zápisnica 4, Faktúry
24.2.2011
Všeobecné záväzné nariadenie - kanalizácia
15.2.2011 Program 3.zasadnutia, záverečný účet 2010
24.1.2011
Nové dokumenty
15.1.2011
Vinšovníci zo Sačurova
13.1.2011
Zoznam poslancov

Dom sv. Simeona
Poďakovanie

Ďakujeme všetkým minulým, terajším aj budúcim sponzorom, darcom a priaznivcom našej obce.

Informácie

Kraj:   Prešovský
Okres:  Vranovský
Počet obyvateľov:
  2448 k 31.5.2019
Rozloha:
  2118
Poloha:
 V severovýchodnom výbežku Východoslovenskej nížiny pod úpätím Slanských vrchov. Obec pretína štátna cesta Vranov nad Topľou – Trebišov. Katastrálnym územím obce preteká vodný tok Olšava, nadmorská výška v strede obce je 129 m.n.m.
História:
 prvá písomná zmienka z r. 1399
Pôvod názvu:
  v stredoveku uvádzaný v latinčine Zachyur, neskôr v maďarčine Szacsúr, po roku 1420 v Slovenčine Sačurov
1773 Szacsur, Szacsurow, 1786 Sacschur, 1808 Szacsur, Sačurow, 1863, 1892–1900 Szacsur, 1888, 1902–1913 Szacsúr, 1920– Sačurov

Fakturačné údaje :

Obec Sačurov
Obecný úrad
Ul. osloboditeľov č. 385
094 13 Sačurov
IČO: 00332810
DIČ: 2020527377
číslo účtu : SK57 0200 0000 0000 2142 2632
Kontakty

Adresa: Obecný úrad Sačurov

ul. Osloboditeľov 385
094 13 Sačurov

Telefón: +421 57 449 72 77
Fax:
+421 57 488 12 50

e- mail:  
Starosta: starosta@sacurov.sk
Sekretariát: obec@sacurov.sk
Účtareň: uctaren@sacurov.sk
Dane a poplatky: poplatky@sacurov.sk

Podľa  zákona č. 428/2002 z.z.  §10ods.7  o ochrane osobných údajov je obec monitorovaná kamerovým systémom. Tento zákon ešte dopĺňa Občiansky zákonník č.40/1964 §12.


Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.
Aktuality


Vážení obyvatelia, pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme časť verejného osvetlenia a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne aj bežného života každého z nás. Mestá a obce nie sú autormi problémov. Sú obeťami zlých  rozhodnutí vlády a to, čo v tomto období najviac potrebujeme, je rýchla a efektívna pomoc od vlády.
*****


*****


******
Zvýšenie cien cestovných lístkov SAD od 1.2.2023

OD 1. FEBRUÁRA SA MENIA CENY LÍSTKOV V SAD-KÁCH

Cena základného cestovného pri platbe z dopravnej karty vzrastie v
priemere o 25 %, pri platbe v hotovosti v priemere o 33 %.
-Zľavnené cestovné bude pri platbe z dopravnej karty vyššie v priemere o
8 % oproti súčasnosti, pri platbe v hotovosti v priemere o 14 %.
-Cena osobitného cestovného za každých začatých 50 km bude zvýšená z
0,20 na 0,30 eur pri platbe z dopravnej karty, resp. na 0,50 eur pri platbe v
hotovosti.
Prečo dochádza k zvýšeniu cestovného:
-Úprava výšky cestovného je dôsledkom výrazného zníženia financií pre
samosprávne kraje zo strany štátu.
-Pokiaľ by k zvýšeniu cestovného nedošlo, objednávatelia dopravných
výkonov vo verejnom záujme, ktorými sú PSK a KSK, by museli pristúpiť k
rušeniu alebo obmedzeniu prevádzky výrazného počtu autobusových
spojov.
-Zvýšenie cien je nevyhnutné aj pre zachovanie sociálnych zliav.
-Podiel financovania z rozpočtu PSK predstavuje až 75 %, pričom v roku
2002 to bolo 23 %
-V praxi to znamená, že ku každému 1 euru vydanému zo strany
cestujúceho dopláca kraj ďalšie 3 eurá.
-Zaokrúhlenie všetkých cien pri platbe v hotovosti na desiatky centov
urýchli vybavovanie cestujúcich.
NOVÉ ZĽAVY
-Nárok na zľavnené lístky budú mať cestujúci už od 63 rokov.
-Zľavnené cestovné bude od 1. februára 2023 znamenať zľavu až 48 %
oproti základnému cestovnému, pričom doteraz to bolo len 38 %.
-Ceny tzv. polovičných lístkov sa vďaka tomu zvýšia iba nepatrne, pričom
pri cestách nad 45 km nedochádza k žiadnemu nárastu ich ceny, aby sa
úprava tarify čo najmenej dotkla stredoškolákov a vysokoškolákov.
-Vyššia zľava bude aj v prípade prestupu do 30 minút – z ceny následného
lístka sa odpočíta až 0,25 eur namiesto súčasných 0,10 eur.
-Cena rodinného víkendového cestovného 1 euro na osobu zostáva
nezmenená.

****


Dnes príde tichá noc, ktorá má zvláštnu moc.
Prajem vám veľa  lásky, šťastia, zdravia, a nech sa vám splnia najtajnejšie priania.
Ja vám k  Vianociam chcem priať, nech je vždy nablízku ten, kto vás má rád.
Nech stačí mu  pohľad do vašich očí, aby vedel, aké želanie sa vám v hlave točí.
Nech nikdy  nespoznáte bôľ ani klam a o Vianociach nech nie ste nikdy nikto  sám.

To Vám želajú starosta obce a pracovníci OcÚ.

*****
P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove
zvolávam
1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 19. decembra 2022 o 17:00 hodine s týmto programom:

1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
4.  Interpelácie poslancov OZ.
5.  Doplnenie komisií o ďalších členov z radov občanov obce a odborníkov
6. Úprava rozpočtu obce a ZŠ
7.  a)  Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a programového rozpočtu na         roky 2023,2024 a 2025
  b) Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu na r. 2023
8. a) Plán práce obecného zastupiteľstva na I. polrok 2023.
   b) Plány práce komisií obecného zastupiteľstva na I. polrok 2023.
9.  Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 .
10. Informácia starostu obce o dosiahnutých výsledkoch obce za rok 2022
11.Rôzne.
12. Záver.
Peter Barát
                                                                                                 starosta obce
*******


********

*****
P O Z V Á N K A
V súlade s § 13 ods. 4. písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom
                                          zriadení, v znení neskorších predpisov,
                                                                zvolávam
             1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční
                                   
                                 dňa 24. 11. 2022 o 16.00 h. v Kultúrnom dome
PROGRAM USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA ZASTUPITEĽSTVA:

1) Úvod
a) otvorenie zasadnutia,
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
c) oznámenie výsledkov voľby starostu a poslancov obecného zastupiteľstva
   a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného  
   zastupiteľstva,
d) zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie
   vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom,
e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva,
f) vystúpenie starostu.
2) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva.
3) Zriadenie obecnej rady, určenie náplne jej práce a voľba jej členov.
4) Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
5) Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného   
   záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba
   jej členov.
6) Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia
   zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
7) Určenie platu starostu.
8) Rôzne
9) Záver.


                                                                                                   Peter Barát
                                                                                                  starosta obce

******

********


******
P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove
zvolávam
24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 27. október 2022 o 17:00 hodine s týmto programom:

1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
4.  Interpelácie poslancov OZ.
5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
6.  Úprava rozpočtu ZŠ a obce.
7.  a)  Zhodnotenie stavu poplatkov za dane z pozemkov a stavieb v roku 2022,  
       / ekonómka obce /.
   b)  Zhodnotenie stavu poplatkov za stočné v roku 2022, / ekonómka obce /.
   c)  Zhodnotenie stavu poplatkov za komunálny odpad v roku 2022, / ekonómka            obce /.
8.  Návrh  rozpočtu obce na rok 2023 a programového rozpočtu na roky
          2023/2024/ 2025.
9. Rôzne.
10. Záver.
Peter Barát
starosta obce
*******

*****
OZNAM
V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie  elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom :
od 19.10.2022  08:10 do 19.10.2022 16:00


****
 P O Z V Á N K A
V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove
zvolávam
23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 27. septembra 2022 o 17:00 hodine s týmto programom:
1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
     2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
     3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
     4.  Interpelácie poslancov OZ.
     5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
     6. a) Správa o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2021/2022  ZŠ
             v Sačurove.
         b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku
             2022 /2023 na ZŠ v Sačurove / riaditeľka ZŠ /.
     7. a) Správa o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2021/2022 MŠ Sačurov.
         b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku
             2022 /2023 v MŠ v Sačurove / riaditeľka MŠ /.
      8.  Plnenie a úprava  rozpočtu ZŠ a obce.
      9. Prerokovanie VZN 3/2015 a dodatku č.3 k danému VZN.
    10. Rôzne
    11. Záver
Peter Barát
                                                                                                            starosta obce
****

*****

******
*****

*****


**********
P O Z V Á N K A  
 
V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove
 

zvolávam
 
22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
 
ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2022 o 17:00 hodine s týmto programom:

1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
 
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
 
3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
 
4.  Interpelácie poslancov OZ.
 
5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
 
6.  Úprava rozpočtu ZŠ a Obce.
 
7.  a) Návrh záverečného účtu obce  za rok  2021 a správa audítora.
 
    b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2021.
 
8.   a) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2022.
 
      b) Plány zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva na II. polrok 2022.
 
9.   Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 .   
 
10. Rôzne.
 
11.  Záver.
 
                                                                                                  Peter Barát
 
                                                                                                 starosta obce
*****
*****

*****


**********

******

POZVÁNKA
Pri príležitosti Dňa matiek Vás srdečne pozývame na príjemné posedenie s programom v Nedeľu 8.5.2022 o 15.00 hod. v Kultúrnom Dome.

Tešíme sa na Vás...
Peter Barát
starosta obce

*****
P O Z V Á N K A

V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove
zvolávam
21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 5. mája 2022 o 17:00 hodine s týmto programom:

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Informácia o plnení uznesení OZ
4. Interpelácie poslancov OZ
5. Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
6. Návrh textov, ktoré budú  zaznamenané v kronike obce za rok 2021.
/ p. K. Kulíková
7. Vyhodnotenie  zámeru obce predať majetok obce priamym predajom- "CATERPILLAR 438 C LRT"
8. Úprava rozpočtu ZŠ a Obce
9. Rôzne
10. Záver
Peter Barát
                                                                                            starosta obce
*****
Veľká noc dáva nádej pre zajtrajšky, tak ako ju dáva prichádzajúca jar po zime. Moje srdce bude naplnené radosťou, ak tie vaše budú žiariť šťastím a spievať potešením.
Peter Barát
starosta obce

**********
P O Z V Á N K A
  
     Výbor Lesného a pasienkového urbárskeho pozemkového spoločenstva v Sačurove Vás, ako podielnika na spoločnej nehnuteľnosti - urbárskych lesoch v k. ú. Banské, pozýva na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční  dňa 28. apríla 2022 /štvrtok/ o 16.00 hod. v kultúrnom dome v Sačurove s týmto programom:

1. Prezentácia účastníkov zhromaždenia od 15.00, so zahájením zhromaždenia od 16.00 hod.
2. Zahájenie zhromaždenia spoločenstva
3. Schválenie programu zhromaždenia
4. Voľba členov návrhovej a mandátovej komisie
5. Správa o činnosti výboru a hospodárení spoločenstva za kalendárny rok 2021
6. Správa o hospodárení a účtovná závierka spoločenstva za rok 2021
7. Správa o činnosti dozornej rady spoločenstva za rok 2021
8. Návrh a schválenie vyplatenia podielov zo zisku z hospodárenia za rok 2021
9. Rôzne - diskusia      
10. Správa mandátovej a návrhovej komisie, návrh na uznesenie a jeho schválenie
11. Záver

    „Po ukončení jednania zhromaždenia sa budú vyplácať podiely zo zisku a  bude podané malé občerstvenie. Dňa 29. a 30. apríla  2022 od 9,00 – 12,00 hod“ budú vyplácané podiely  v zasadačke starého obecného úradu.
     Vaša účasť je „bezpodmienečne  nutná na zhromaždení“, z dôvodu schválenia  vyplácania podielov. V prípade, že sa zhromaždenia nebudete môcť zúčastniť, žiadam Vás o zaslanie podpísaného splnomocnenia s určením  svojho zástupcu, ktorý Vás bude zastupovať v zmysle § 30 až § 33b Občianskeho zákonníka, / nový zákon nevyžaduje úradné osvedčenie podpisu splnomocniteľa na udelenie plnej moci – viď. splnomocnenie/. Ak nemáte zodpovednú osobu, podielnika z rodiny, ktorého by ste splnomocnili zastupovaním, môžete poveriť jedného z členov výboru alebo dozornej rady, ktorý akt hlasovania vykoná za vás. Sú to páni  Ing. Anton Lačný, Ing. Mikuláš Truchan, Ján Belas, Jozef Kapitán, Ján Kačur a Vladimír Roman. Podpísané splnomocnenie zašlite na hore uvedenú adresu spoločenstva najneskôr do termínu zasadania t.j. 28. apríla 2022.   Bez písomného poverenia nebude akceptovaná účasť na schôdzi a ani prevzatie výplaty -  cudzími osobami.  Výbor týmto opätovne žiada nových  členov  spoločenstva, aby doniesli so sebou doklad o nadobudnutí podielov a aby podielnici zo Sačurova a blízkeho okolia si podiely vybrali v uvedený štvrtok, piatok alebo v sobotu. Prosím nezabudnúť na ochranné opatrenia, ochranné rúška tváre a vlastné perá.

V Trebišove dňa 15. marca 2022                                                                             Ing. Anton LAČNÝ
Kontakt : 0905 895406, 0905 256011,
antonlacny158@gmail.com,
Predseda LaPUPS Sačurov      

********
SAČUROVSKÁ PÄTNÁSTKA
VÝSLEDKY
*********

*****
P O Z V Á N K A
 
 
V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4  a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove
 
zvolávam
 
20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
 
ktoré sa uskutoční dňa 23. februára 2022 o 17:00 hodine s týmto programom:

 
1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
 
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
 
3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
 
4.  Interpelácie poslancov OZ.
 
5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
 
6.  Správa o hospodárení ŠK Sačurov za rok 2021. / kontrolórka obce /
 
7.  Správa o kontrolnej činnosti  za roku 2021. / kontrolórka obce /
 
8.  Novelizácia VZN č. 1/2016 - určenie termínu zápisu žiakov do 1. ročníka v  šk. roku 2022/2023.
 
9. Prerokovanie platnosti VZN č. 2 / 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Sačurov.
 
10. Správa o výsledkoch hospodárenia ZŠ za rok 2021.
 
11. Úprava rozpočtu ZŠ a obce k 31.1.2022.
 
12. Rôzne
 
13. Záver
 
Peter Barát
starosta obce
 
*******

******


******
Želám Vám veselé Vianoce bohaté na šťastné a pokojné  momenty .
A v novom roku nevyčerpateľnú zásobu zdravia, optimizmu a svet „vľúdnych slov a  láskavých činov“.    
Ďakujem Vám za aktívnu a spoľahlivú spoluprácu v končiacom  roku 2021 a  teším sa na jej pokračovanie v roku 2022.   
                                                                                            Peter  Barát
                                                                                          starosta obce******

******
OZNAM.
Na základe rozhodnutia RÚVZ vo VT bude vyučovanie v MŠ a ZŠ  Sačurov – 1 stupeň, OBNOVENÉ od utorka 07.12.2021.
Ďakujeme za pochopenie.
***
OZNAM.  
Na základe rozhodnutia RUVZ vo VT bude vyučovanie v MŠ a ZŠ Sačurov  prerušené od pondelka 29.11.2021 až do odvolania.
Ďakujeme za pochopenie.

*****

******
P O Z V Á N K A
 
 
V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove
 
zvolávam
 
18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
 
ktoré sa uskutoční dňa 26. novembra 2021 o 17:00 hodine s týmto programom:
1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
 
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
 
3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
 
4.  Interpelácie poslancov OZ.
 
5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
 
6.  Úprava rozpočtu ZŠ a obce.
 
7.  a)  Zhodnotenie stavu poplatkov za dane z pozemkov a stavieb v roku 2021,  
 
               / ekonómka obce /.
 
          b)  Zhodnotenie stavu poplatkov za stočné v roku 2021,
 
               / ekonómka obce /.
 
          c)  Zhodnotenie stavu poplatkov za komunálny odpad v roku 2021,
 
               / ekonómka obce /.
 
8.  Návrh  rozpočtu obce na rok 2022 a programového rozpočtu na roky 2022/2023/ 2024.
 
9. Rôzne.
 
10. Záver.
 
Peter Barát
 
starosta obce
********

******

******

****
Zvoz elektroodpadu
5. októbra 2021 (utorok) v čase  o 8:30 hod.  - 40. týždeň

********
P O Z V Á N K A
 
 
V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove
 
zvolávam
 
17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
 
ktoré sa uskutoční dňa
23. septembra 2021 o 17:00
hodine s týmto programom:
 
 
 
 
1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
 
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
 
3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
 
4.  Interpelácie poslancov OZ.
 
5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
 
6. a) Správa o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2020/2021  ZŠ
 
v Sačurove.
 
b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku
 
2021 /2022 na ZŠ v Sačurove / riaditeľka ZŠ /.
 
7. a) Správa o výchovno – vzdelávacej činností v školskom roku 2020/2021 MŠ Sačurov.
 
b) Organizačné zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku
 
2021 /2022 v MŠ v Sačurove / riaditeľka MŠ /.
 
8.  Plnenie a úprava  rozpočtu ZŠ a obce.
 
9. Prerokovanie VZN 3/2015 a dodatku č.2 k danému VZN.
 
10. Rôzne
 
11. Záver
 
Peter Barát
 
 starosta obce
***
SAČUROVSKÁ 15
DÔLEŽITÝ OZNAM
Registrácia možná priamo osobne pred štartom
v Sačurove 19.9.2021 do 12:30
Štart je o 13:00!

********
Zamestnanci obce budú zbierať podpisy po domácnostiach.
Prosíme, podporte našu nemocnicu!


***********


*************


**************


Folklórne popoludnie
29.08.2021 o 15:00hod.
Účinkujúci
- Sačurovské nevesty a chlopi
-  SSk Oľšava
-  MSS Harčare z Pozdišoviec
-  FS Rozmarija
-  Hanka Servická a manželia Janíčkovci
- Tombola
- Letné kino.
****************


**************
Výbor Lesného a pasienkového urbárskeho pozemkového spoločenstva v Sačurove Vás, ako podielnika na spoločnej nehnuteľnosti - urbárskych lesoch v k. ú. Banské, pozýva na  zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa uskutoční  dňa
12. augusta 2021 /štvrtok/ o 16.00 hod. v kultúrnom dome v Sačurove.


****************

Vašu registráciu si overte po 5 minútach na tomto odkaze


***
P O Z V Á N K A
V súlade s §13 odst.4 písm. a)  Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov, § 4 a § 5 Rokovacieho poriadku  Obecného zastupiteľstva v Sačurove
zvolávam
16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Sačurov,
ktoré sa uskutoční dňa 25. júna 2021 o 17:00 hodine s týmto programom:

     1.  Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ.
     2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
     3.  Informácia o plnení uznesení OZ.
     4.  Interpelácie poslancov OZ.
     5.  Informácia o činností komisií OZ za uplynulé obdobie / predsedovia komisií OZ/.
     6.  Úprava rozpočtu ZŠ a Obce.
     7.   a) Návrh záverečného účtu obce  za rok  2020 a správa audítora.
           b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2020.
     8.   a) Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na II. polrok 2021.
           b) Plány zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva na II. polrok 2021.
     9.   Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 .   
     10.  Schválenie PHSR obce Sačurov 2021 – 2027.
     11.  Rôzne.
     12.   Záver.
Peter Barát
                                                                                                 starosta obce

***

***

***

Návrat na obsah