Hasiči - Sačurov | Oficiálna stránka obce

Sačurov
oficiálna stránka obce
Sačurov
Sačurov
Prejsť na obsah

Hasiči

Informácie
Hasiči – DHZ Sačurov

Dobrovoľný hasičský zbor v obci Sačurov pôsobí od roku 1930. Od tohto roku, až dodnes sa vymenilo niekoľko generácii hasičov, ktorí v našej obci dbajú o ochranu životov a majetku našich občanov.

Náš  zbor pomáhal a stále pomáha ľuďom aj pri iných udalostiach napr.: čistenie parkovísk, studní, poskytol im vodu pri obdobiach sucha, snehové kalamity, pandémie a pod.

V súčasnosti má DHZ v Sačurove 25 členov. Všetci členovia absolvovali základnú prípravu hasičských jednotiek, 2 osoby absolvovali školenie strojníkov so zameraním na hasičskú techniku, 1 osoba absolvovala špecializované školenie veliteľa obecných hasičských zborov.

V súčasnej dobe boli našim členom zakúpené pracovné odevy a obuv.

V minulosti došlo k rozsiahlej rekonštrukcii budovy Požiarnej zbrojnice počas ktorej táto budova dostala novú fasádu. Súčasná hasičská technika je garážovaná v priestoroch novovybudovanej Hasičskej dvojgaráže. Finančné prostriedky na Dvojgaráž obec získala z Ministerstva vnútra, ako aj z vlastných zdrojov obce. Pre tieto priestory je potrebné zabezpečiť vykurovanie, aby sa zvýšila akcieschopnosť hasičskej techniky v zimnom období. Kapacitou hasičskej zbrojnice sú dve vozidlá.

Vybavenie DHZ technickými prostriedkami:

IVECO DAILY
Rok výroby: 2022
Táto technika je najnovšia v DHZ Sačurov, je prenajatá od KRHaZZ Prešov. Následne by toto vozidlo malo prejsť pod majetok obce. Technika je v dobrom stave. Pripravená na prvý výjazd. Auto je vybavené motorovou pílou, elektrocentrálou, plávajúcim motorovým čerpadlom a inými technickými prostriedkami na zdolávanie požiarov a iných technických výjazdov. Je vhodná na výjazd po spevnených plochách v obciach s hydrantovou sieťou.

PROTIPOVODŇOVÝ VOZÍK

KALOVÉ ČERPADLO PH-2500

Kalové čerpadlo PH - 2500 je určené jednotkám HZZ k doplneniu cisternových striekačiek z voľných prírodných zdrojov, k odčerpávaniu vody zo zatopených alebo zaplavených priestorov. Ďaľšie využitie kalového čerpadla PH - 2500 je možné napr. v poľnohospodárstve, na stavbách a pod.


Elektrocentrála HERON EGM 65 AVR-3Hasičské desatoro by mal poznať každý hasič. Tvorí základnú ideu poslania dobrovoľného hasiča.


  1. Nehľadaj v dobrovoľnom požiarnom zbore ani zisk, ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí.
  2. Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaž.
  3. Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytočne neriskuj a dbaj na svoje zdravie.
  4. Ak si funkcionárom, nevypínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, že tí, ktorí ťa zvolili, očakávajú od teba činnosť zvýšenú a všetky prednosti tela a duše.
  5. Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich povzniesť.
  6. Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje povaha priama, šľachetná a vlastenecká, v spoločenskom konaní počestná a vľúdna.
  7. Užitočnosť v hasičskej organizácii sa dokazuje lepšie skutkami než slovami, ale záujmy hasičské je nutné vždy a všade slušným spôsobom hájiť.
  8. Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa v záujme dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským spôsobom zmenil alebo uzmieril.
  9. Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka pamätaj, že nevhodnými spôsobmi a správaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale celej organizácii, ktorej odznak nosíš.
  10. Ak si členom dobrovoľnej hasičskej organizácie, tak sa týmto desatorom riaď a potom budeš dobrým hasičským dobrovoľníkom.Návrat na obsah