2024 - Sačurov | Oficiálna stránka obce

Sačurov
oficiálna stránka obce
Sačurov
Sačurov
Prejsť na obsah

2024

Samospráva > Centrum rozvojového tímu > Rozvojový tím v akcii
Dňa 30.4.2024 sme sa zúčastnili DŇA OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý
organizovala ZŠ Sačurov. Rozvojový tím odprezentoval svoju činnosť/prácu so školopovinnými deťmi.
Dňa: 29.4.2024
V rámci voľnočasových aktivít sme podporili kreativitu detí spoločne s pomocou rozvojových pracovníčok tvorivými dielňami.
Šikovnosť detí sa odzrkadlila na krásnych výrobkoch.
Dňa: 8.4.2024
Medzinárodný deň Rómov

Pri tejto príležitosti sme aj v našej obci usporiadali kultúrny program.
Programu sa zúčastnili deti aj niektorí obyvatelia z miestnej komunity, ktorí sa na toto vystúpenie pripravovali za pomoci pracovníčok RT.
Všetkým zúčastneným a aj hosťom, ktorí prijali pozvanie pekne ĎAKUJEME
Dňa: 15.3.2024
Fokusová skupina

Dňa 15.3.2024 sa v našej obci uskutočnilo prvé stretnutie Fokusovej skupiny, ktorej sa zúčastnili zástupcovia z rôznych oblastí z našej obce. A taktiež členovia rozvojového tímu, ktorý pôsobí v obci, v rámci Národného projektu Rozvojové tímy I. Účelom prvej Fokusovej skupiny je identifikácia potrieb obyvateľov celej obce, ktoré prispejú k zlepšeniu života hlavne v týchto oblastiach: vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a protirómsky rasizmus.
Dňa: 15.3.2024
Fokusová skupina

Dňa 15.3.2024 sa v našej obci uskutočnilo prvé stretnutie Fokusovej skupiny, ktorej sa zúčastnili zástupcovia z rôznych oblastí z našej obce. A taktiež členovia rozvojového tímu, ktorý pôsobí v obci, v rámci Národného projektu Rozvojové tímy I. Účelom prvej Fokusovej skupiny je identifikácia potrieb obyvateľov celej obce, ktoré prispejú k zlepšeniu života hlavne v týchto oblastiach: vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a protirómsky rasizmus.
Dňa: 12.3.2024
Aktivita: Finančná gramotnosť-poštové poukážky

K finančnej gramotnosti patrí aj vypisovanie poštových poukážok, ktoré sa deti učili samostatne vypísať za pomoci sociálnej pracovníčky.11.3.2024
Aktivita: tvorivé dielne

Krásny sviatok MDŽ 8.marca oslavujú všetky ženy.
Pri tejto príležitosti aj naše deti pripravili svojím mamkám, babkám milý darček, ako poďakovanie za ich lásku a starostlivosť.
5.3.2024
Dievčenský klub
V rámci dievčenského klubu RP pre mládež hľadá a pomáha pri rozvíjani talentov. Mladé slečny sa snažia rómskym tancom udržiavať svoje tradície a prezentovať multikultúru.
Dňa: 4.3.2024
Aktivita: Čitajko

Máme tu "MAREC MESIAC KNIHY"
Priniesol peknú aktivitu s deťmi, pri ktorej sme si spoločne prečítali, rozobrali hlavné postavy a obsah rozprávky. Zámerom tejto aktivity bolo naučiť deti počúvať s porozumením.
19.2.2024
Burza
Za pomoci pracovníkov RT bola uskutočnená burza šatstva v miestnom rozvojovom centre pre sociálne znevýhodnených občanov. Účelom burzy bolo poskytnúť čo najviac oblečenia pre deti a dospelých.
Nazov aktivity: Príprava na pracovný pohovor
Dňa :16.02.2024
Popis:
  Pracovné poradenstvo je sprevádzanie klienta pri hľadaní si nového povolania. Pomáha objavovať, rozvíjať potenciál ukrytý v človeku a prihliada i na osobnostné charakteristiky.  Cieľom pracovníčky pre pracovné poradenstvo je ponúknuť klientom možnosť uplatniť sa na trhu práce a tým zvýšiť ich životnú úroveň.
názov: " Klub matiek s deťmi "
dátum: 16.2.2024
Popis:
Po dlhej dobe, keď sme nemohli robiť skupinové aktivity, kvôli  žltačke, sa naše ženy na toto stretnutie veľmi tešili . Klubu sa zúčastnilo 11 mamičiek a 20 detí od 0 do 6 rokov . S deťmi sme cvičili hrubú a jemnú motoriku, spoznávali domáce zvieratká a to všetko formou hry spolu s mamičkami . Strávili sme krásne dopoludnie.
Nenementorka RT Sačurov


Názov aktivity :  Veselý karneval
Dátum :  9.2.2024
Popis:
Deti rozdelené do skupín podľa vekových kategórií, si v RC užili veselý karneval, pod vedením RP pre mládež a nene pracovníčky. Okrem prehliadky masiek, občerstvenia a tanca, si tiež zasúťažili a absolvovali zaujímavé aktivity, za ktoré boli aj patrične odmenené.


Návrat na obsah